Wijk bij Duurstede, 29 april 2019. Op 8 april 2019 stelde Steven Verhaar van de VVD-fractie schriftelijke vragen aan het college inzake parkeerbeleid en handhaving in de binnenstad. Op 23 april werden de vragen beantwoord en sinds 29 april te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

De bewoners hebben middels burgerparticipatie gekozen voor een open, autoluwe Markt. Nu onze prachtige Markt bijna opgeknapt is, wil de VVD de binnenstad veilig, prettig en leefbaar houden. Ook wil de VVD, dat het toegestane kort parkeren op de Markt niet uitmondt in lang parkeren, waardoor de middenstand klandizie verliest. Dat betekent handhaving op parkeren, niet alleen op de Markt zelf, maar in de gehele binnenstad. Opvallend is, dat er te pas en te onpas geparkeerd wordt op gevaarlijke plekken (bijv. bruggetje Veldpoortstraat, zebra Singel). Er wordt geparkeerd op voetpaden, trottoirs en soms zelfs in openbaar groen. Waarschuwen en uiteindelijk handhaven is de manier om onze stad leefbaar en veilig te houden. De VVD is zich er van bewust, dat er op sommige momenten parkeerkrapte is. Daarom zijn wij verheugd met de plannen van de gemeente om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha