Wijk bij Duurstede, 16 april 2019. De lokale Rekenkamercommissie (RKC) onderzocht de wens van het college om 1000 extra woningen binnen de gemeente te bouwen. In de Kadernota 2018- 2021 “Wij(k) voor elkaar, samenleving en gemeente samen sterk” staat onder andere de ambitie: ‘We willen 1000 nieuwe woningen realiseren…” (Pag.20).

Onderzoeksvragen

Deze ambitie leidde bij de RKC tot de volgende onderzoeksvragen:

  1. Waarom wil Wijk bij Duurstede nieuwe woningen bouwen? En waarom 1000+?
  2. Zijn er voldoende redenen voor het besluit voor 1000 nieuwe woningen?
  3. Hoe staan de provincie en omliggende gemeenten tegenover de plannen?
  4. Hoeveel tijd kost de bouw van de 1000+ woningen?

Deze vier onderzoeksvragen zijn in een rapport beantwoord. In het rapport staan de antwoorden op de vragen uitgebreid beschreven. Wilt u het onderzoeksrapport ontvangen mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Plan B

De RKC waardeert de inspanningen van het college, schrijft de gemeente in haar persbericht, om onze stad leefbaar te houden maar de door de RKC geraadpleegde bronnen geven (te) weinig aanleiding om ervan uit te gaan dat de ambitie van 1.000 of zelfs 2.000 extra woningen in Wijk bij Duurstede kan worden gerealiseerd. De RKC vindt het maken van een plan B verstandig. Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op de vraag of de extra woningen haalbaar zijn. Volgens het college kan het maken van een plan B of andere alternatieven een verkeerd signaal afgeven. ‘Dit begrijpen wij, maar delen wij niet,’ zegt dhr. Frits van der Leije namens de RKC. ‘Regeren is immers vooruitzien’.

Realisatie ver weg?

In het rapport van de RKC zijn in de samenvatting(hoofdstuk 7 van het rapport) de grootste bezwaren vanuit de provincie te lezen: “Naar de mening van de RKC is onderzoeksvraag 3 in het geheel op dit moment de meest cruciale. Gezien de terughoudende positie van de provincie tot op heden ten aanzien van de 1000+ buiten de rode contour alsmede het beeld dat zich ontvouwt vanuit de U10 rapporten, lijken de ambities van Wijk bij Duurstede op weinig enthousiasme te kunnen rekenen. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat er zich geen OV-knooppunt bevindt en bovendien geen directe ligging aan een A-weg verbinding. Op basis hiervan concludeert de RKC dat de plannen van de gemeente voor de 1000 extra woningen in De Geer (vnl. voor de eigen bevolking) alsmede de 1000+ woningen voor de regio meer zijn gebaseerd op ambities dan op de onderliggende feiten en daarmee de daadwerkelijke realisatie hiervan hoogst onzeker is”.

Van plannen naar bewoning

Mocht de gemeente toestemming krijgen, college is in overleg met de provincie, om 1000 woningen te bouwen dan duurt het nog geruime tijd voordat de eerste bewoners die woningen kunnen betrekken. In het rapport is te lezen “Het tijdsbeslag om van besluit/goedkeuring , een “go” tot daadwerkelijke bouw te komen neemt gezien de ervaringen met de uitvoering van andere plannen (zoals de Geer II) minimaal 6 jaar zo niet langer in beslag. Tevens zullen schaarste aan mensen en materialen/grondstoffen mede - door allerlei initiatieven in het kader van het milieuakkoord - plus oplopende prijzen/kosten een vertragende rol gaan spelen of wellicht tot heroriëntatie leiden. Waarbij de verdeling van schaarse middelen de grote steden/grote plannen voor gaan”.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha