Wijk bij Duurstede, 27 maart 2019. Het voorstel om een vlag en de tekst van artikel 1 van de grondwet zichtbaar op te hangen in de raadszaal kwam eind 2017 van de lokale politiek partijen VVD, PCG, BBnu en SP.

Van concept naar realisatie

De door de inwoners gekozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad stemden op 10 juli 2018 unaniem in met het voorstel om hiervoor 10.000 euro ter beschikking te stellen. Begin augustus 2018 was op de wand in de raadszaal de geschilderde vlag te zien. De bijbehorende tekst van artikel 1 van de grondwet was in concept middenin de raadszaal opgehangen.

Realisatie en communicatie

Begin september 2018 werden vragen gesteld aan de gemeente over de daadwerkelijke kosten voor de vlag en tekst: “De volledige definitieve kosten zijn op dit moment nog niet duidelijk. Maar die 10.000 euro is gereserveerd. Ik houd je op de hoogte!

Op 20 december werd nogmaals naar de financiële informatie geïnformeerd:“Er wordt einde van het jaar nieuwe uitvoering aangebracht in raadzaal: art. 1 Grondwet. In januari is helder en definitief wat de uiteindelijke kosten zijn. Dan hoor je van ons”.

Op 1 februari werd nog maar eens geïnformeerd hoe de vlag ervoor hing en waar het toegezegde antwoord bleef. “Helaas is het nog steeds niet definitief afgerond, waardoor de kosten ook nog niet definitief zijn. Dit is dan ook de reden dat ik je nog geen antwoord kan geven. Maar het antwoord komt uiteraard een keer!”.

Begin maart werd twee keer geïnformeerd hoe de stand van zaken was. Op beide vragen werd niet gereageerd.

Vandaag werd het antwoord op de gestelde vraag ontvangen: “Eindelijk kan ik je het antwoord geven op je vragen, vorige week zijn de werkzaamheden in de raadszaal namelijk definitief afgerond. Dus hierbij: Voor de uitvoering van de motie om de Nederlandse vlag, de gemeentevlag en de tekst van artikel 1 van de Grondwet een plek in de raadszaal te geven is € 10.387 uitgegeven. Vorige week is de tekst de artikel 1 van de Grondwet opgeleverd. Daarmee zijn alle werkzaamheden afgerond en zijn we in staat nu het antwoord te geven”.

Financiële afwegingen, prioriteit en noodzaak

De lasten voor het Sociale Domein en die voor het Bestuur en Organisatie, waaruit de kosten voor de vlag en tekst waarschijnlijk zijn gefinancierd, zijn verschillende kostenposten in de begroting. Op 8 mei 2018 stuurde het college een memo “Sturen op uitgaven jeugdhulp” naar de gemeenteraad waarin wordt ingegaan op het ontstaan van de tekorten en hoe deze naar de toekomst toe “beheerst” gaan worden. Op 3 juli 2018 verstuurde het college een persbericht “Jaarrekening 2017 toont een positief resultaat”. Hierin is te lezen dat er 107.000 euro over is op de begroting. Waarom er niet geschoven wordt met het positieve resultaat of wat er wordt gedaan met de meevaller van de jaarrekening uit 2017 is vooralsnog nergens (in openbare bronnen) terug te lezen. Op 17 juli 2018 beantwoordt wethouder Kosterman raadsvragen van de VVD over de kostenbeheersing in het Sociale Domein. In de beantwoording wordt een onderzoek aangekondigd naar hoe de beheersing van de kosten handen en voeten moet gaan krijgen. Bij de behandeling van de begroting 2019 in september 2018 bleken er flinke financiële tekorten te zijn in het Sociale Domein. Om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te brengen is er buiten geld uit de algemene reserve ook een belastingverhoging op de OZB nodig. De noodzaak om 10.387 euro uit te geven voor een geschilderde vlag en tekst artikel 1 van de grondwet is in de motie omschreven als:

  • de vlaggen van Nederland en Wijk bij Duurstede symbolen zijn die onze inwoners aan Nederland en Wijk bij Duurstede verbinden;
  • juist de verbindende factoren in onze samenleving belangrijk zijn om tot het ‘WIJ gevoel’ te komen, of zoals genoemd in Toekomstblik Wijk bij Duurstede: saamhorig en eigenwijks samen-leven!
  • het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad de taak hebben deze verbinding in de maatschappij te stimuleren;
  • de Nederlandse- en de Wijkse vlag een plaats verdienen in de raadszaal.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha