Wijk bij Duurstede, 27 februari 2019. Op 28 september 2018 werden in een artikel de antwoorden gepubliceerd op vragen over het aantal misdrijven in Wijk die tot juli 2018 waren afgenomen.

Regionale ambitie

Vragen over de regionale ambitie werden toen niet beantwoord omdat het jaar 2018 nog niet in zijn geheel was verstreken. In de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015-2018 waaraan de portefeuillehouder veiligheid van de gemeente Wijk bij Duurstede (burgemeester Poppens) heeft meegewerkt is als ambitie neergelegd: “De totale criminaliteit is in 2018 met 20% gedaald ten opzichte van 2011, terwijl de aangiftebereidheid is gestegen.”

Antwoorden

Op 11 februari werden de openstaande vragen opnieuw naar de gemeente gestuurd voor een antwoord.

  • 9. Is de ambitie 20% minder criminaliteit en een hogere aangiftebereidheid in 2018 t.o.v. 2011 gehaald?
    • Antwoord: In 2011 waren er 67,3 meldingen/aangiften per 1.000 inwoners op regionaal niveau. In 2018 was er sprake van 46,2 meldingen/aangiften per 1.000 inwoners.
  • 10. Wat zijn de getallen/percentages, 2011-2018, die hierbij horen?
    • Antwoord: Deze staan in de bijlagen (dit zijn de plaatjes bij dit artikel) die hier bijgevoegd zijn. Gekozen is voor meldingen/aangiften per 1.000 inwoners, zodat schommelingen in inwoneraantallen in de periode 2011-2018 het beeld niet vertroebelen.

Cijfers regio 2011 2018 1

Veiligheidsstrategie 2019 - 2021

Tijdens de gemeenteraadvergadering van 15 januari werd de nieuwe veiligheidstrategie Midden-Nederland 2019 -2021 besproken. De volledige strategie is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha