Wijk bij Duurstede, 22 februari 2019. GroenLinks stelde op 8 november 2018 schriftelijke vragen over het vervolg van de herinrichting Zandweg. Op 21 februari waren de antwoorden nog niet terug te vinden op de website van de gemeente. Navraag leerde dat deze vragen op 27 november 2018 waren beantwoord door wethouder Marchal maar niet gepubliceerd. De volledige beantwoording is vanaf nu te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Sinds 2015 is een projectgroep bezig met inventarisatie van knelpunten rondom de Zandweg en ontwikkeling van een nieuwe inrichting voor weg en omgeving. Er wordt te hard gereden, is sprake van geluidsoverlast, de politie zou onvoldoende handhaven, er zijn geen of onvoldoende veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en over een aantal specifieke knooppunten wordt geklaagd (kruising Zandweg/Frankenweg en uitrit Veilingpark). In 2016 heeft de gemeente een aantal metingen verricht. Daaruit zou blijken dat er elke dag 10.000 auto’s door de Zandweg rijden waarvan 1 op de 7 te hard. Over eventuele geluidsoverlast zijn geen gegevens bekendgemaakt. Bovendien geldt de Zandweg als entree tot de binnenstad en kan de uitstraling beter. Na het gereedkomen van de plannen bleek dat onvoldoende middelen beschikbaar zijn om die volledig ten uitvoer te brengen". De volledige toelichting is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha