Wijk bij Duurstede, 16 februari 2019. De VVD stelde op 31 januari schriftelijke vragen aan het college over de kastanje boom op de Markt. Op 12 februari werden de vragen door wethouder Marchal beantwoord. De volledige beantwoording is te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "De kastanjeboom op de Markt is afgelopen week onderzocht en heeft een ‘stresstest’ doorstaan. Duidelijk is geworden, dat de conditie van de boom langzaam achteruit gaat en dat er maatregelen nodig zijn om deze oude kastanje veilig te kunnen laten staan. De VVD hecht aan groen in onze gemeente en is zich ook bewust van het traditionele karakter van deze boom op deze plaats. De VVD is echter ook van mening, dat bestaande bomen waarvan de conditie twijfelachtig is, in deze tijd van financiële tegenvallers niet tegen elke prijs kunnen blijven staan. Daarbij wijst de VVD op de hoge kosten die zijn gemaakt om de boom op het Van Egmondplein te behouden. Die kosten beliepen rond de EUR 200.000, terwijl de boom het uiteindelijk niet gered heeft en tot nieuwe aanplant is overgegaan. Met de huidige techniek is het mogelijk meer volgroeide karakteristieke bomen te planten".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha