Wijk bij Duurstede, 17 december 2018. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft afspraken gemaakt over wonen: de zogenoemde ‘prestatieafspraken’. In de afspraken staat hoe de woningbouwstichtingen kunnen meewerken aan de gemeentelijke Woonvisie. Die afspraken zijn samen met woningstichting Viveste, woningbouwstichting Cothen en huurdersbelangenvereniging Krommerijn (HBV) gemaakt.

Afspraken over passende woningen, woonwagenstandplaatsen en duurzaamheid

De woningmarkt in Wijk bij Duurstede zit behoorlijk op slot. Er zijn te weinig woningen voor inwoners die een woning zoeken: starters, senioren, gezinnen en kwetsbare groepen. Uiteindelijk moeten zo veel mogelijk inwoners de woning krijgen, die bij hen past. Een goede doorstroming kan daarbij helpen. Dat betekent, dat bewoners van de ene naar de andere woning gaan. De woning die ze achterlaten, komt vrij voor andere woningzoekenden. De gemeente en de woningstichtingen hebben afgesproken in 2019 een onderzoek te doen naar verhuisketens. (De ene verhuizing zorgt voor meer verhuizingen.) Op die manier wordt duidelijk welk type woning voor de meest verhuizingen zorgt.

In het kader van duurzaamheid zullen de woningstichtingen hun onderhoud zo duurzaam mogelijk gaan uitvoeren. Dat doen ze met maatregelen, die passen bij de toekomst. Verder blijft het Energieloket bestaan. Hier kunnen inwoners adviezen krijgen hoe ze hun eigen woning duurzaam kunnen maken. Een groep deskundigen van o.a. Viveste, de EigenWijkse Energie Coöperatie en de gemeente geven die adviezen.

Wethouder, directeur en manager woningstichtingen zijn tevreden over de plannen voor 2019

Wethouder Willem Joustra, Bianca Schlief (locatiemanager Viveste Wijk bij Duurstede), Wim Moggré (directeur WBS Cothen) en André van Kempen (voorzitter van de HBV) zijn tevreden over de afspraken die zijn gemaakt.

Wethouder Willem Joustra: ‘De woningstichtingen en de gemeente weten elkaar goed te vinden. De prestatieafspraken maken duidelijk waar wij het komend jaar mee bezig gaan. Dat zijn heel verschillende onderwerpen. Geld steken in duurzaamheid en woningen bouwen bijvoorbeeld. Maar ook acties ondernemen bij wonen en zorg.’

Wim Moggré, directeur van Woningbouwstichting Cothen: ‘Binnen de mogelijkheden van WBS Cothen, werken wij graag mee aan de plannen van de gemeente Wijk bij Duurstede. We gaan vooral moeite doen voor het duurzamer maken van de bestaande woningen. Maar ook de kwetsbare groepen krijgen van ons de aandacht. Wij willen graag meer voor hen betekenen.’

Bianca Schlief, locatiemanager Viveste Wijk bij Duurstede: ‘In de prestatieafspraken is veel aandacht voor energiezuinig wonen, duurzaam renoveren en bouwen. Ook het samen leven in buurten en wijken is een belangrijk onderdeel. Wat kunnen wij doen om prettig samenleven bereikbaar te maken voor alle inwoners? Zodat ieder kan bijdragen vanuit zijn of haar eigen kracht en mogelijkheden.’

 

André van Kempen (HBV): ‘Vanuit huurders vinden we met name wonen voor alle doelgroepen belangrijk, óók jongeren en ouderen. En de samenleving in de buurten. We stimuleren huurders, eigenlijk alle inwoners, om actief bij te dragen aan fijn wonen en aandacht voor elkaar.’

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha