Wijk bij Duurstede, 1 december 2018. Op 12 november stelde de SP schriftelijke raadsvragen over het vervolg herinrichting/participatietrajecten Zandweg en Singel Hoogstraat. Op 27 november werden de vragen door wethouder Marchal beantwoord. Sinds 30 november zijn de antwoorden te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting:

GroenLinks heeft terecht vragen gesteld over het project rond de Zandweg. Hier waren in het vorige college al diverse wethouders mee bezig. En er was bekend dat er geld vrijgemaakt voor moest worden.

Op de gemeentelijke website is te lezen;

"De visie op de Zandweg moet uiteraard wel realistisch zijn. Er is een budget voorhanden dat eigenlijk gebruikt zou worden voor het vervangen van de bomen en herstraten van het voetpad en fietspad. Mocht het zo zijn dat de werkzaamheden niet binnen het budget vallen, dan zal er een andere oplossing voor gevonden moeten worden zoals het combineren met andere werkzaamheden (rioolvervangingen), verkrijgen van subsidies of sponsoring, zelfbeheer door bewoners, of extra budget aanvragen bij de gemeenteraad. Het is daarom moeilijk aan te geven wat er de komende jaren uitgevoerd gaat worden. Maar door het opstellen van visie op de Zandweg zijn de wensen wel bekend. We kunnen deze gebruiken voor alle werkzaamheden aan de Zandweg in de toekomst om de straat zo veel mogelijk in te richten naar de wensen van de samenleving".

Bron: gemeente Wijk bij Duurstede 

Gezien de financièle tekorten is het logisch dat het college keuzes moet maken. Hoewel het dus groot op de website van de gemeente staat, zijn de keuzes helaas op andere dossiers gevallen. Blijkbaar is de situatie rond de rotonde richting Cothen belangrijker dan de wensen van omwonenden aan de Zandweg en Singel. De volledige toelichting van de SP is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha