Wijk bij Duurstede, 1 december 2018. Op  22 oktober  stelde de SP schriftelijke raadsvragen over particuliere huurders platforms. Op 27 november werden de vragen door wethouder Joustra beantwoord. Sinds 30 november zijn de antwoorden te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In het VNG magazine van 5 oktober jl stond een klein artikel over het feit dat de VNG achter een oproep is gaan staan van de Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms. Het GPHP is een huurdersplatform van huurderverenigingen die meer dan 80.000 huurders vertegenwoordigd. Dat is dus een grote groep huurders en dus een niet te verwaarlozen club.

De GPHP doet een oproep aan de landelijke en lokale bestuurders over de hoogte van de woninghuren. Zij concluderen (als platform dat dus 80.000 huurders vertegenwoordigd) dat er liberalisering een ongewenst zeer nadelig effect heeft op de woningmarkt. De lage rente, hoge huizenprijzen en krapte in de markt leidt ertoe dat huren in de particuliere sector enorm stijgen en dat huurders huizenhoge prijzen gaan betalen, als de huren niet enigszins gereguleerd gaan worden.

Het platform roept de landelijke bestuurders dan ook op om middenhuur aan regels te binden, huurverhogingen te beperken, het woningwaarderingsstelsel (met punten) aan te passen (bv door dit te ontkoppelen van de WOZ-waarde), inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te rekken en de zeggenschap van huurders te versterken.

Aan lokale (gemeentelijke) bestuurders vraagt het platform om strengere afspraken te maken met commerciële verhuurders over huren, huurverhogingen en de periode dat de woningen niet verkocht mogen worden. Ook vragen zij om meer betrokken te worden bij het maken van beleid, bijvoorbeeld een woonvisie.

Zeker de laatste vragen maken het lokaal voor Wijk ook een interessante oproep. De nieuwe wethouder heeft immers meerdere keren gezegd tegen sociale huurwoningen te zijn (zij asociaal, meer als in China en Noord Korea) en voor een vrije markt te zijn. De sector moet het regelen. Nu roept hier een platform dat 80.000 huurders vertegenwoordigd op dat de markt erg nadelig werkt. En daarbij wordt de oproep ook nog eens door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ondersteunt. Het zou dus best vreemd zijn als de gemeente Wijk bij Duurstede dat niet doet.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha