Wijk bij Duurstede, 23 november 2018. Op  5 november  stelde de VVD schriftelijke raadsvragen om te weten te komen of er een tekort of overschot is aan schoolgebouwenlokalen. Op 20 november werden de vragen door wethouder Kosterman beantwoord. Sinds 23 november zijn de antwoorden te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

Als toelichting op de vragen is te lezen: "De VVD vindt een goede scholing voor jeugd essentieel. De jeugd heeft de toekomst en daar dienen wij goed voor te zorgen. Tegelijkertijd ziet de VVD veranderingen in bevolkingsopbouw en bezettingsgraden van scholen en lokalen. Mede vanuit financieel uitgangspunt is de VVD van mening, dat de gemeente zo efficiënt mogelijk moet omgaan met de ter beschikking staande middelen in casu schoolgebouwen alvorens te besluiten voor nieuwbouw van scholen. Hierbij is wellicht te denken aan gebruikmaking van elkaars faciliteiten onder één dak. Ook onderwijs gestoeld op verschillende soorten religie zou geheel of gedeeltelijk gebruik moeten kunnen maken van ter beschikking zijnde faciliteiten. Naast efficiencyvoordeel levert dit ook een homogenere samenleving op, waarin kinderen al vroeg leren respect te hebben voor andere opvattingen en achtergronden. Als liberale partij vinden wij het belangrijk dat alle kinderen ongeacht religie of achtergrond respectvol en in vrijheid scholing genieten".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha