Wijk bij Duurstede, 4 november 2018. 'In de raadsvergadering van 24 april 2018 heeft de raad helaas een motie aangenomen om de verordening winkeltijden aan te passen zodat alle winkels elke zondag open mogen. Voor de PCG was dit een zwarte dag… De PCG was om principiële, sociale en economische redenen tegen. Het is alleen in het voordeel van de supermarkten en de kleine winkeliers worden de dupe. Bij de behandeling van de motie is toegezegd dat er jaarlijks zal worden geëvalueerd. De PCG is benieuwd naar een tussenstand! De PCG wil graag een vinger aan de pols houden', aldus de PCG. De PCG stelde hierover op 9 oktober schriftelijke vragen, welke op 30 okober werden beantwoord.

De vragen en antwoorden

Vraag 1: Hoeveel winkeliers zijn er als gevolg van de verruiming nu elke zondag open? Zijn er veel winkeliers die naast de zondagen die ze in het verleden ook open mochten zijn (ca.20 koopzondagen rond evenementen), elke zondag de deuren opendoen?

Antwoord: Het is bekend dat een aantal winkeliers sinds het vaststellen van de Verordening winkeltijden Wijk bij Duurstede 2018 elke zondag open is gegaan. De exacte aantallen zijn echter niet bekend en die houden we ook niet bij. Op 14 november organiseert de stuurgroep Stadspromotie een bijeenkomst waarin de winkelopenstelling op zondag besproken wordt. Tijdens deze bijeenkomst komen winkeliers aan het woord. De bijeenkomst heeft tot doel om gezamenlijk de dagen af te spreken waarop de winkeliers in de binnenstad hun winkel openstellen.

Vraag 2: Volgens onze informatie zijn eigenlijk alleen de supermarkten elke zondag open. Bent u het eens met onze stelling dat de verruiming alleen maar in het belang van de supermarkten is geweest en niet voor de kleine winkeliers? Antwoord: Nee, want ook kleine winkeliers hebben jarenlang gevraagd om meer vrijheid te hebben wat betreft zondagopenstelling. In de huidige situatie kunnen kleine winkeliers naar eigen inzicht open als ze denken dat er extra omzet te behalen valt. Vraag 3: Zijn er al cijfers bekend wat de extra koopzondagen de winkeliers per saldo (extra omzet minus extra kosten) heeft opgeleverd? Is hierover al contact geweest met Hart van Wijk? Welke signalen krijgen zij?

Antwoord: Volgens Winkeliersvereniging Hart van Wijk is de Verordening winkeltijden Wijk bij Duurstede 2018 goed ontvangen. Winkeliers zijn enthousiast over de vrijheid die de nieuwe verordening biedt op het gebied van zondagopenstelling. Daarnaast heeft Winkeliersvereniging Hart van Wijk ons medegedeeld dat de omzet van de supermarkten is verhoogd. Van de andere winkeliers heeft Hart van Wijk nog geen gegevens. Tijdens de raadsvergadering van 24 april is de wens geuit om een jaarlijkse evaluatie af te nemen. U zult begrijpen dat uw verzoek wat aan de vroege kant is om hier een verdere uitspraak over te doen.

Vraag 4: Hoe wordt de extra openstelling gewaardeerd door de Wijkse burger en wat zijn de reacties van het personeel?

Antwoord: De centrummanager heeft een enquête afgenomen in de binnenstad. In deze enquête hebben 536 inwoners hun mening gegeven over o.a.: het winkelaanbod, de evenementen, horeca, sfeer, bereikbaarheid en (zondag) openstelling. De cijfers worden momenteel geanalyseerd maar het is in ieder geval duidelijk dat een ruime meerderheid van de geënquêteerden aangeeft de winkelopenstelling op zondag als plezierig te ervaren. De reacties van het personeel komen mogelijk aanbod op de avond van 14 november.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha