Wijk bij Duurstede, 29 september 2018. Op 3 september stelde de SP schriftelijke raadsvragen haan op de RK kerk en staat van onderhoud gemeentelijke monumenten die op 25 september door wethouder Kosterman werden beantwoord en sinds 26 september zijn te lezen op de website van de gemeente.

Algemene reactie op de toelichting

De kerktoren van de R.K. kerk is in eigendom en beheer van het bisdom Utrecht. Alleen de kerktoren van de Grote Kerk op de Markt is in eigendom en beheer van de gemeente. Dit dateert uit de Franse Tijd onder Napoleon rond 1798. De huidige R.K. kerk is gebouwd na de Franse Tijd (rond 1907). In 1937 is de huidige toren gebouwd bij de uitbreiding van het kerkgebouw.

Vragen en antwoorden

 1. Hoe is het mogelijk dat de haan op de toren van de RK kerk in een zulke deplorabele is geraakt zonder dit is opgemerkt?
  • Antwoord: Zoals gezegd is de toren eigendom van de R.K. kerk, en draagt deze ook de verantwoordelijkheid voor de staat van onderhoud. De hoogte van de toren van de R.K. kerk is 50 meter. Gelet op deze hoogte van de toren kan er praktisch gezien maar incidenteel gecontroleerd worden op de staat van onderhoud van het kruis en de haan op de toren. Waar vroeger de toren ook met een ladder op het dak kon worden bekeken, is dit uit veiligheids- en Arbo-eisen niet meer toegestaan. Hierdoor kan de constructie en het kruis en de haan op de toren alleen feitelijk worden geïnspecteerd met een hoge kraanwagen. Hier zijn hoge kosten aan verbonden. De Monumentenwacht Utrecht heeft in de afgelopen jaren periodiek wel visuele inspecties gemaakt van de toren, maar heeft dat alleen gedaan vanaf een lagere hoogte. Toen het kruis en de haan na een voorjaarsstorm scheef zijn komen te staan is door de locatieraad van de R.K. parochie opgetreden om vanuit veiligheidsredenen het kruis en de haan van de toren te laten verwijderen. Hiervoor was het inzetten van twee hoge kranen noodzakelijk. De mate van verroesting van de constructie/bevestiging heeft de R.K. parochie ook verrast.
 2. Uit welke fondsen wordt de restauratie en de verbeterde bevestiging op de toren betaald?
  • Antwoord: De kosten van de restauratie van het kruis en de haan zijn voor rekening van de R.K. parochie. De kosten voor het weghalen van het kruis met haan van de torenspits worden grotendeels betaald (vergoed) door de gebouwenverzekering van de R.K. kerk (valt onder vervolgkosten van stormschade). Daarnaast dient de R.K. parochie binnenkort een aanvraag om onderhoudssubsidie in, op grond van de subsidieverordening Monumenten gemeente Wijk bij Duurstede 2010, voor de restauratie van het kruis en de haan.
 3. Zijn er meer van dergelijke situaties rondom gemeentelijke monumenten bekend?
  • Antwoord: Er zijn bij de gemeente geen meldingen bekend van achterstallig onderhoud bij gemeentelijke monumenten.
 4. Op welke wijze wordt de toestand van de gemeentelijke monumenten gecontroleerd?
  • Antwoord: De eigenaar is verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van zijn of haar monument. Eigenaren kunnen een abonnement nemen op de Monumentenwacht, die het monument op gezette tijden kan inspecteren. Met een inspectierapport krijgt de eigenaar inzicht van de actuele problemen van een pand. Ook de te verwachten knelpunten worden op een rij gezet. Zo helpt de Monumentenwacht om op tijd preventieve maatregelen te nemen en hoge(re) herstelkosten te voorkomen. Ook de gemeente helpt graag bij een goede instandhouding van het monument. Eigenaren kunnen terecht voor allerlei informatie en adviezen over restauratie, onderhoud en vergunningen. De gemeente wijst op de noodzaak van regelmatig onderhoud en stimuleren eigenaren een abonnement te nemen op de Monumentenwacht. Ook voor advies over de verschillende financieringsmogelijkheden (voor onderhoud) kunnen eigenaren bij de gemeente terecht.
 5. Indien gemeentelijke monumenten eigendom zijn van de gemeente uit welke fondsen wordt het onderhoud betaald?
  • Antwoord: Het onderhoud van gebouwen in eigendom van de gemeente worden betaald uit de voorziening onderhoud gebouwen.
 6. Welke stappen gaat het college nemen op dit soort gevaarlijke situaties rond andere gemeentelijke monumenten in het vervolg te voorkomen?
  • Antwoord: Zoals al onder antwoord 4 is aangegeven is de eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente kan tegen het onthouden van onderhoud niet handhavend optreden. In de Erfgoedwet is de instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten geregeld. Voor gemeentelijke monumenten kan deze bepaling worden opgenomen in de gemeentelijke (Erfgoed- of Monumenten)verordening. De Erfgoedverordening van Wijk bij Duurstede is op 23 januari 2013 vastgesteld en heeft deze instandhoudingsplicht en strafbepaling nog niet. Naar verwachting zal in 2019 de Erfgoedverordening worden bijgesteld.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha