Wijk bij Duurstede, 29 september 2018. Op 20 augustus stelde de VVD schriftelijke raadsvragen inzake ophelderingspercentages criminaliteit die op 25 september door burgermeester Poppens werden beantwoord en sinds 26 september zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vragen en antwoorden

 1. In het IVP (intergraal veiligheids plan) noch in het UVP staan doelstellingen m.b.t. ophelderingspercentages voor gepleegde criminaliteit. Welke doelstellingen m.b.t. de ophelderingspercentages worden binnen onze gemeente aangehouden?
  • Antwoord: In de landelijke veiligheidsagenda zijn de ambities benoemd wat betreft ophelderingspercentages van woninginbraken, straatroof en overvallen. Voor 2018 gelden de volgende ambities: woninginbraken; 11,5%, straatroof; 30% en overvallen; 50%.
 2. Wat zijn de aantallen en de ophelderingspercentages van de navolgende delicten in de gemeente Wijk bij Duurstede gespecificeerd naar de jaren 2015, 2016, 2017 en t/m de maand augustus 2018: · Woninginbraak, Diefstal uit auto, Diefstal vanaf auto, Diefstal fiets, Vernielingen.
  • Antwoord: Aantallen op gemeenteniveau zijn soms te beperkt om direct conclusies te trekken. Zo hebben er in de gemeente Wijk bij Duurstede over 2018 4 voltooide woninginbraken, 0 straatroven en 1 overval plaatsgevonden. Ophelderingspercentages zijn daarom het meest representatief op districtelijk niveau. Monitoring door de politie van de ophelderingspercentages vindt dan ook met name plaats op het niveau van district en basisteam De ophelderingspercentages in ons politiedistrict liggen respectievelijk op; woninginbraken 7,1%, straatroof 46,7% en overval 133,3% (boven de 100% omdat overvallen uit andere districten zijn opgelost). Op woninginbraken na zit het politiedistrict hiermee dus op de lijn om de landelijke doelstelling te behalen. Ten aanzien van de Veel Voorkomende Criminaliteit (de meest voorkomende soorten zijn: inbraak, fietsdiefstal, autodiefstal, zakkenrollerij, vernielingen, vandalisme, mishandeling en bedreigingmisdrijven) heeft de politie in ons politiedistrict nagenoeg evenveel opgehelderd ten opzichte van het gemiddelde in de eenheid.
  • Oplossingspercentages Wijk bij Duurstede
     2015 2016 2017 2018 (t.m juli)
   Woninginbraak 3.6 5.9 23.1 0
   Diefstal uit/af auto 0 2.4 0 0
   Diefstal van auto 0 0 0 0
   Diefstal fiets 0 0 0 0
   Vernielingen 12.1 7.7 36.4 9.5
 3. Zijn de plofkraken die in Wijk bij Duurstede in de afgelopen jaren zijn gepleegd, opgehelderd?
  • Antwoord: Plofkraken worden gepleegd door landelijk opererende bendes. Het projectmatig en strafrechtelijk opsporen hiervan door de politie is veelal op regionaal en landelijk niveau georganiseerd. Regelmatig vinden er veroordelingen voor plofkraken plaats. Dit gebeurt op basis van één of enkele plofkraken waarvoor voldoende bewijslast is verkregen. Deze bendes hebben doorgaans veel meer plofkraken gepleegd waarvoor echter geen direct bewijslast is verkregen. Er is geen directe bewijslast voor de plofkraak in Wijk bij Duurstede. Mogelijk zijn de daders echter wel veroordeeld op basis van een plofkraak elders in het land.
 4. Wanneer wordt een delict als “opgehelderd” geregistreerd?
  • Antwoord: Voor de politie is een misdrijf opgehelderd wanneer er sprake is van een bekende verdachte en wanneer deze is gehoord in een onderzoek ter zake het betreffende misdrijf.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha