Wijk bij Duurstede, 4 september 2018. Vanavond heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede in een extra raadsvergadering besloten burgemeester Tjapko Poppens aan te bevelen voor herbenoeming.

De procedure van de herbenoeming is eerder dit jaar gestart Een burgemeester wordt voor zes jaar benoemd. Burgemeester Tjapko Poppens’ eerste ambtstermijn eindigt op 20 december 2018. Hij had eerder dit jaar aangegeven dat hij beschikbaar is voor een tweede termijn. De Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht, de heer Willibrord van Beek, verzocht daarop de gemeenteraad de procedure tot herbenoeming te starten. De gemeenteraad heeft vervolgens een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze vertrouwenscommissie bereidde de verdere procedure voor. Vanavond sprak de gemeenteraad in een besloten vergadering over de herbenoeming. Het resultaat hiervan is de aanbeveling tot herbenoeming.

De aanbeveling van de gemeenteraad is het begin van de officiële herbenoeming De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de Commissaris van de Koning. Deze voegt er een advies tot herbenoeming aan toe. De aanbeveling stuurt hij dan door naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uiteindelijk wordt er nog een Koninklijk Besluit genomen. Daarna volgt de officiële herbenoeming in december 2018.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha