Wijk bij Duurstede, 3 augustus 2018. Op 8 juli stelde het CDA raadsvragen over de Dorpsstraat en boomgaard Cothen die op 24 juli door wethouder Marchal werden beantwoord en sinds 27 juli zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vragen en antwoorden

 1. Is het college bekend met de vragen, die er bij bewoners leven over de beperking van de snelheid door de uitgevoerde werkzaamheden?
  • Antwoord: Het ontwerp voor de Dorpsstraat is zoals afgesproken met de raad, een gedragen ontwerp van de Cothenaren. Het beperken van de snelheid op de Dorpsstraat was een van de knelpunten die de werkgroep wilde oplossen. Het ontwerp, met de rode asfaltloper alsmede de bijbehorende bebording, die overigens nog geplaatst moet worden, zal er volgens de werkgroep aan bijdragen dat de gewenste snelheid wordt gereden.
 2. Vanaf de Willem Alexanderweg is de rechts-voorrang situatie opgeheven, waardoor verkeer op de Dorpsstraat richting Wijk nu op snelheid door kan rijden. Realiseert het college zich dat een veel te hoge snelheid al jaren een probleem vormt over de volle lengte van de dorpsstraat?
  • Antwoord: Zoals ook onder vraag 1. genoemd. Tijdens het proces om tot het ontwerp te komen, zijn alle mogelijke inrichtingsopties besproken. De werkgroep heeft nadrukkelijk gekozen voor de uitgevoerde voorrangsregeling. Vanwege de gewenste doorstroming in de Dorpsstraat heeft men deze keuze gemaakt. Dit aspect is ook aan de orde geweest bij de besluitvorming in de raad in november 2016, zie ook beantwoording technische vragen CDA.
 3. Welke stappen gaat het college ondernemen om deze problematiek definitief op te lossen?
  • Antwoord: Er was een problematiek over de gewenste inrichting van de Dorpsstraat . De raad heeft aangegeven dat er een gedragen voorstel van de werkgroep moest komen. Het college heeft bij de behandeling van het ontwerp voor de Dorpsstraat in de gemeenteraad toegezegd een jaar na uitvoering te evalueren.
 4. De stoep voor de Spar is zodanig verhoogd, dat er nu geen scootmobiels meer de winkel in kunnen. Gaat het college in gesprek met de ondernemer van de Spar om dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen?
  • Antwoord: Het probleem is bekend en inmiddels in overleg met de ondernemer opgelost.
 5. Het lijkt alsof er voor de boomgaard geen onderhoudsplan is, dat ook systematisch wordt uitgevoerd. Gaat het college dit aanpakken, zodat het aanzicht en de onderhoudstoestand worden zoals het hoort?
  • Antwoord: Er is wel degelijk een onderhoudsplan voor de boomgaard. Het onderhoud betreft drie onderdelen, de haag, de bomen en het grasland. Voor deze onderdelen worden er verschillende vormen van beheer gehanteerd:
  • Het beheer van de haag wordt door vrijwilligers gedaan. Dit wordt gewoonlijk goed uitgevoerd. Wel is het zo dat het snoeien vaak aan de late kant plaatsvindt, waardoor het mooie zicht op de boomgaard niet volledig te beleven is. Er is daarom overleg met de vrijwilligers om de haag voortaan eerder in het jaar te snoeien. Dit jaar is het nog niet gesnoeid i.v.m. de wegwerkzaamheden. De aannemer en bewoners hebben deels zelf de haag provisorisch gesnoeid waardoor het niet oogt zoals gewoonlijk. Op 17 juli is de haag weer netjes door de vrijwilligers onderhouden en gesnoeid.
  • De bomen zijn niet vervangen i.v.m. archeologie. Door de hoge archeologische waarde kan er niet zomaar herplant van bomen plaatsvinden, omdat niet diep gegraven kan worden. Tevens kon herplant niet plaatsvinden doordat de stobben (de onderstam en de wortels) eerst verwijderd moesten worden. De inboet (het vervangen van dode bomen) kan dit jaar weer in de planning opgenomen worden (mits dit vanuit archeologie mogelijk is).
  • Het grasland binnen de haag van de boomgaard wordt al jaren begraasd door schapen. Hiervoor is gekozen omdat dit goed past bij de sfeer en uitstraling van een dorpsboomgaard. Op dit moment zijn de schapen in de boomgaard te zien en sluit het beeld van het grasland aan bij het gewenste beeld. 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha