Wijk bij Duurstede, 9 juli 2018. Op 15 juni stelde het CDA schriftelijke vragen inzake draagvlak voor windmolens over gemeentegrenzen heen die op 3 juli door wethouder Marchal werden beantwoord.

Vragen en antwoorden

 1. Er is veel onrust ontstaan onder inwoners in de omgeving van de Goyerbrug - in zowel de gemeente Wijk bij Duurstede als in de gemeente Houten - over het nieuwe coalitieakkoord in Houten waarin wordt gesproken over de mogelijke komst van vier 250 meter hoge windmolens op de gemeentegrens. Is het college officieel op de hoogte gebracht van dit voornemen vanuit de gemeente Houten of was het net als voor onze inwoners een verrassing?
  • Antwoord: Het college is niet officieel op de hoogte gebracht van dit voornemen. Het nieuwe college van de gemeente Houten is op 12 juni jl. geïnstalleerd en het coalitieakkoord voor Houten ‘Duurzaam, ondernemend, dichtbij’ is dan ook nieuw. De plannen voor windpark Goyerbrug bestaan echter al jaren en gemeente Wijk bij Duurstede is met deze plannen bekend. Zie ook de informatie op www.windparkgoyerbrug.nl. De hoogte van de windmolens is voor ons wel nieuw met een beoogde ashoogte van 150-166 meter en een rotordiameter van 150 meter.
 2. Wat is de reactie van het college op het Houtense plan om mee te willen werken aan een windpark pal op de gemeentegrens?
  • Antwoord: Op dit moment is het plan nog niet concreet. Het college heeft om deze reden nog geen formele reactie. We volgen de ontwikkelingen rondom het plan op de voet en zijn in gesprek met gemeente Houten en de initiatiefnemer. Het gesprek met de initiatiefnemer heeft inmiddels plaatsgevonden. Bij zowel gemeente Houten als de initiatiefnemer hebben wij kenbaar gemaakt dat het windpark ook gevolgen heeft voor inwoners van gemeente Wijk bij Duurstede. In het voornemen van de gemeente Houten speelt aantoonbaar draagvlak voor windpark Goyerbrug een belangrijke rol. Zie onderstaande quote uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam, ondernemend, dichtbij’ (2018): “We kiezen voor een tweede windmolenpark in de gemeente Houten. Dat is noodzakelijk om het klimaatprobleem het hoofd te kunnen bieden. Er ligt een concreet initiatief voor een windmolenpark met vier windmolens bij de Goyerbrug. Aantoonbaar draagvlak onder direct omwonenden is daarbij voor ons erg belangrijk.”
 3. Hoe gaat het college met dit plan en de onrust van bewoners van de gemeente Wijk bij Duurstede om? Welke stappen worden er gezet door het college? Komt er binnenkort een gesprek over deze kwestie met het college van Houten?
  • Antwoord: De zorgen van inwoners over windpark Goyerbrug zijn bij ons bekend. Met de initiatiefnemer heeft reeds een gesprek plaatsgevonden. Op korte termijn vinden er gesprekken plaats met de wethouder van de gemeente Houten.
 4. In het coalitieakkoord van Houten wordt als belangrijke voorwaarde genoemd het hebben van draagvlak onder de inwoners. Worden de omwonenden aan de Wijkse kant hier ook toe gerekend? Hoe wordt dit draagvlak onder inwoners gemeten en bepaald?
  • Antwoord: Windpark Goyerbrug geeft effecten voor bewoners uit de gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede, Culemborg en Bunnik. Wij vinden het heel belangrijk dat alle omwonenden geïnformeerd en betrokken worden zonder onderscheid te maken in welke gemeente zij woonachtig zijn. Dit brengen wij in tijdens de gesprekken met de wethouder van gemeente Houten en met de initiatiefnemer. Naar aanleiding van het gesprek met de initiatiefnemer is duidelijk geworden dat ongeveer de helft van de direct betrokkenen inwoners uit gemeente Wijk bij Duurstede betreft. Zij worden of zijn inmiddels benaderd door de initiatiefnemer om in gesprek te gaan. Het is op dit moment niet bekend wat er wordt verstaan onder ‘aantoonbaar draagvlak’ of hoe dit onder inwoners wordt gemeten en bepaald.
 5. Hoe verhoudt het plan van 4 megahoge windmolens (250 meter) zich tot de landschappelijke waarden van het Kromme Rijnlandschap?
  • Antwoord: De landschappelijke inpassing van zowel hoge als lage windmolens vergt een landschapsanalyse, deze is momenteel niet voor handen. In de kern zijn windmolens landschappelijk moeilijk in te passen, evenmin als bijvoorbeeld hoogspanningsmasten.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha