Wijk bij Duurstede, 4 juni 2018. De jaarrekening 2017 van de gemeente Wijk bij Duurstede sluit met een positief resultaat van €107.000 euro. Wethouder Hans Marchal: ‘Over de hele linie is ons vermogen wat afgenomen, maar de jaarrekening sluit met een positief resultaat. Er zaten een paar tegenvallers tussen, zoals de tekorten op de Jeugdzorg. We denken na hoe we deze tekorten kunnen ombuigen naar een positiever resultaat. Gelukkig waren er ook meevallers, waardoor het eindresultaat in de plus eindigt.’ ‘We hebben in 2017 veel ambities waar kunnen maken,’ vindt het college van burgemeester en wethouders. ’Op vele gebieden zijn er flinke stappen gezet. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de kracht in onze Wijkse samenleving. Als organisatie zoeken we daarom zoveel mogelijk de aansluiting met onze inwoners en ondernemers.’

Traject ambtelijke fusie Houten - Wijk bij Duurstede beëindigd

De ambtelijke fusie met de gemeente Houten ging niet door: de gestelde kaders bleken niet haalbaar te zijn. Hierdoor werd ook het proefproject van de samenwerking Beheer Openbare Ruimte per 31 december gestopt. De taken op het gebied van het beheer van de openbare ruimte voert onze gemeente sinds die datum weer zelfstandig uit. De gemeente heeft een plan gemaakt, om de kwaliteit verder te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen. De gemeente is groot genoeg om klein te blijven!

Voor onze vitaliteit noodzakelijk om inwoneraantal op niveau te houden

Omdat de woonbehoefte tegenwoordig anders is, betekent dit een grotere toename van huishoudens (woningen), om een gelijkblijvend aantal inwoners een passende woning te kunnen bieden. We willen jongeren graag aan onze gemeente binden, en dan moeten ze wel ergens passend kunnen wonen. De gemeente onderzocht daarom de woonwensen van jongeren. Voor hen en voor ouderen zijn meer woningen nodig. Daarmee blijft het aantal inwoners op niveau en blijft onze gemeente vitaal. De Provincie kreeg van ons hierover een duidelijke uitleg. Er is een Burgerpeiling gehouden; met de uitkomsten gaat de gemeente aan de slag Aan de Burgerpeiling werkten 953 inwoners mee. Zij beantwoordden o.a. vragen over de woon- en leefomgeving en het contact met de gemeente. De gemeente gebruikt de aandachtspunten uit de Burgerpeiling om de dienstverlening in brede zin te verbeteren. Die verbetering moet zichtbaar zijn bij de volgende Burgerpeiling in 2019.

De Maatschappelijke Agenda is hèt beleidskader voor het sociale domein

Met maatschappelijke partners op het terrein van welzijn, participatie, wonen en zorg zijn discussieavonden gehouden. Met de uitkomsten hiervan zijn ambities en doelen opgesteld. Deze zijn samengebracht in één lokaal beleidskader: de Maatschappelijke Agenda (MAG). Hiermee is afscheid genomen van het oude doelgroepenbeleid. We zijn blij dat de nieuwe Adviesraad sociaal domein gestart is en in september 2017 een positief advies uitgebracht heeft over de MAG.

Voor een economisch sterke binnenstad zijn in 2017 belangrijke stappen gezet

De centrummanager is gestart. Hij heeft o.a. voor een beeldmerk voor de binnenstad gezorgd, om Wijk toeristisch meer op de kaart te zetten. Verder krijgt het museum een nieuw onderdak in het Oude Stadhuis op de Markt. Vanaf deze plek trekt het museum bezoekers naar onze mooie binnenstad. De Markt wordt straks nog mooier, dankzijn de inzet van inwoners en ondernemers. Zij hebben samen een schetsontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting van de Markt.

En verder…

• Duurzaamheid wint terrein: de eerste elektrische deelauto is in gebruik genomen. • In de Horden startte de bouw van 64 appartementen en woningen, die hun eigen energie opwekken. • De laatste kavel is verkocht op bedrijventerrein Langshaven. Bedrijven kunnen voor een nieuwe kavel terecht op Broekweg-Noord. • Brede school Het Anker is in gebruik genomen. • De verkoop van nieuwbouw in onze gemeente is in 2017 op peil gebleven. • De Visie voor de binnenstad is vastgesteld door de gemeenteraad.

Vaststelling in de gemeenteraad

De vaststelling van de jaarstukken staat op de agenda voor de raadsvergadering van dinsdag 10 juli aanstaande.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha