Wijk bij Duurstede, 2 juli 2018. Op 8 juni stelde het CDA schriftelijke vragen over schuldhulpverlening voor ZZP’ers die op 25 juni door wethouder Joustra werden beantwoord en sinds 29 juni zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vragen en antwoorden

 1. Het CDA ziet graag dat het nieuwe college ZZP-ers met schulden actief helpt om uit de schulden te komen. Hoe staat het er nu mee? Hoeveel ZZP-ers zijn de afgelopen 4 jaar geholpen met de schuldhulpverlening? Van hoeveel ZZP-ers is het verzoek op hulp geweigerd? En op grond waarvan heeft die weigering dan plaatsgevonden? Ziet het college nog ruimte voor verbetering van de hulp aan ZZP-ers die in de schulden zitten? Zo ja, om welke verbeterpunten gaat het dan?
  • Antwoord: Sinds 1 januari 2018 staat schulddienstverlening bij de RSD open voor ondernemers. In het te volgen traject wordt onderscheid gemaakt tussen ZZP-ers en ondernemers. Ondernemers gaan voor het bedrijfseconomische deel naar Menzing en Partners, omdat zij meer specialistische kennis in huis hebben. Voor ZZP-ers voert de RSD dit bedrijfstechnische deel zelf uit. Zowel ondernemers als ZZP-ers worden door de RSD begeleid als het gaat om budgethulp, doorverwijzing voor psychosociale hulp, een (goedkopere) boekhouder, de Bbz en andere zaken die in het traject naar boven komen. Er is dit jaar tot nu toe één ondernemer uit Wijk bij Duurstede begonnen met een schulddienstverleningstraject bij de RSD. Tot 1 januari 2018 werden alle ondernemers doorverwezen naar Menzing en Partners of Zuidweg en Partners. Vanuit schuldhulpverlening zijn de afgelopen jaren een aantal Wijkse ondernemers doorverwezen:
   • 2014 4
   • 2015 7
   • 2016 1
   • 2017 0
  • Dit zegt overigens niets over het aantal ondernemers dat hulp zoekt. Ondernemers kunnen ook direct naar Menzing en Partners of Zuidweg en Partners of worden via een andere weg doorverwezen. Er is in ieder geval de afgelopen vier jaar niemand door de RSD geweigerd. Alleen ondernemers met een niet levensvatbaar bedrijf krijgen het dringende advies te stoppen. Zij worden door de RSD begeleid in dit traject en volgen daarna in een regulier schuldhulpverleningstraject. De dienstverlening voor ZZP-ers binnen de RSD is nog relatief nieuw, daarom ligt de focus op de doorontwikkeling van de dienstverlening. Een belangrijk verbeterpunt voor de komende vier jaar is het vergroten van de bekendheid van schuldhulpverlening voor ondernemers. Dit gebeurt in combinatie met de BBZ (zie ook onder vraag 2).
 2. Het CDA ziet graag dat alle ZZP-ers in onze gemeente de regeling ‘Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)’ kennen. Weet het college hoe groot de bekendheid van deze regeling is onder ZZP-er in onze gemeente? Wat is er de afgelopen 4 jaar door het college gedaan om deze regeling onder de aandacht van ZZP-ers te brengen? En wat gaat het college de komende 4 jaar nog doen om de regeling onder de aandacht te brengen?
  • Antwoord: Momenteel is bij de RSD niet bekend hoe groot de bekendheid van deze regeling is onder ZZP-ers in Wijk bij Duurstede. De RSD heeft tot op heden de regeling, anders dan via de eigen website, niet actief naar buiten gebracht. Er wordt momenteel gewerkt aan een communicatieplan om de diensten voor ondernemers van de RSD op de kaart te zetten. Hierbij zijn niet alleen de ondernemers de doelgroep, maar ook het netwerk rondom ondernemers: Kamer van Koophandel, boekhoud- en accountantskantoren, ondernemersverenigingen en netwerkpartners, zoals bijvoorbeeld Stichting Binding.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha