Wijk bij Duurstede, 2 juli 2018. Op 7 juni stelde WIJKnu schriftelijke vragen over aardgasvermindering die op 25 juni door wethouder Marchal werden beantwoord en sinds 29 juni zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vragen en antwoorden

  1. Wat is de status van de verkenning voor het indienen van een aanvraag vóór 1 juli 2018 ?
    • Antwoord: In samenwerking met de Werkgroep Duurzaam Bouwen & Energie hebben wij een aanvraag voorbereid om in te dienen voor de proeftuin Aardgasvrije Wijken. Belangrijke voorwaarden voor het kunnen indienen van een aanvraag waren de steun van werkgroepleden en het vrijmaken van voldoende ambtelijke capaciteit. Aan beide voorwaarden is recent voldaan. De afgelopen weken hebben we grote stappen voorwaarts gezet. De bewoners van de wijk Noorderwaard-Noord hebben een uitnodiging ontvangen om met ons in gesprek te gaan over het aardgasvrij maken van deze woonwijk. De inloopbijeenkomsten vonden plaats op 18, 19 en 20 juni 2018.
  2. Gaat er überhaupt een aanvraag ingediend worden ?
    • Antwoord: Wij dienen voor 1 juli een aanvraag in voor het aardgasvrij maken van de woonwijk Noorderwaard-Noord.
  3. Indien er geen aanvraag wordt ingediend was is dan uw argumentatie daarachter?
    • Antwoord: n.v.t.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha