Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 30 juni 2018. Het CDA wil dat er vooral gebouwd gaat worden voor de eigen inwoners. En dan met name voor jongeren/starters die geboren en getogen zijn in onze gemeente. Het nieuwe college kiest voor minder gesubsidieerde koop en huur. En wil het aan de markt overlaten welke woningen er komen. Het CDA is daar tegen. Zo’n liberale houding is goed voor projectontwikkelaars. Maar zorgt voor veel te dure woningen voor onze jongeren/starters. Het CDA gaat voor meer creativiteit, minder invloed van projectontwikkelaars en meer ruimte voor privaat initiatief’.

Rendement projectontwikkelaars

Het nieuwe college heeft er voor gekozen om het aandeel gesubsidieerde koop en huur terug te brengen van 35% (20% huur en 15% koop) naar 30% (20% huur en 10% koop). Terwijl er juist voor onze jongeren/starters met laag inkomen het bijna onmogelijk is om een woning te kopen in onze gemeente. De wethouder gaf aan dat de marktvraag gaat bepalen wat voor woningen er komen. De goedkoopste koopwoning is al duurder dan 190.000 euro. Bij bouwen voor de markt staat het rendement van de projectontwikkelaars voorop. Zij zullen bouwen waar ze op dat moment het meeste aan kunnen verdienen. Het CDA vindt de liberale insteek van de wethouder veel te kort door de bocht. En dat zorgt er alleen maar voor dat er te dure woningen bij komen die onze eigen jongeren/starters niet kunnen betalen.

Meer creativiteit

Het CDA ziet kansen voor een middensegment tussen koop en huur. Via woningcoöperaties. Waarin lokale particuliere investeerders en jongeren samen - via de coöperatie - appartementen gaan realiseren. Het CDA wil dat het college actie gaat ondernemen om innovatie op onze gemeentelijke woningmarkt te faciliteren.

Ook ziet het CDA kansen voor kleine woningen (Tiny Houses) met een kostprijs van max 150.000 euro. Ofwel een eigenwoning voor de kleine beurs. Het CDA wil dat het college actie gaat ondernemen om er voor te zorgen dat er via particulier initiatief de komende 4 jaar minimaal 25 Tiny Houses komen.

Bouwen voor eigen inwoners

Willen we onze gemeente vitaal houden, dan zijn familiebanden erg belangrijk. En dan moeten de extra woningen dus bij voorkeur beschikbaar komen voor onze eigen inwoners. Lange wachtlijsten voor huurwoningen en te dure woningen jagen onze jongeren/starters de gemeente uit. Het CDA gaat zich er voor inzetten dat meer van onze jongeren/starters ook hier kunnen blijven wonen.

Gerard Migchels, fractievoorzitter CDA

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha