Wijk bij Duurstede, 13 juni 2018. Op 16 mei werd n.a.v. het persbericht over de vernieuwing, verduurzaming van het dak van het gemeentehuis via de mail vragen gesteld aan de gemeente. Met de slogan van het nieuwe college, Denken, Durven, Daadkracht! in gedachten waren de verwachtingen op een snel en helder antwoord hoog gespannen.

Kan even duren

Dezelfde dag, 16 mei, dat de vragen werden gesteld werd een reactie vanuit het gemeentehuis ontvangen: "De meeste vragen (Gemeentehuis en Vernieuwing dak) moeten beantwoord worden door de collega die over ons gebouw (gebouwbeheer) gaat. Hij is echter op vakantie en komt op 4 juni terug. Dan neemt hij via email contact met je op". Op 5 juni werd via de mail navraag gedaan waarom er op de door de gemeente genoemde datum door de betreffende ambtenaar geen contact was opgenomen met de redactie. De volgende dag was er reactie vanuit het gemeentehuis: " Het blijkt dat die betreffende collega dit werk maandag (4 juni) bij anderen heeft neergelegd. Ik bereid je alvast voor: het kan nog wel een week duren voordat er antwoorden zijn op je vragen. Het zijn nogal veel vragen, en het uitzoeken kost tijd".

Vragen en antwoorden

Woensdagmiddag 13 juni werden de antwoorden op de vragen via de mail ontvangen.

Gemeentehuis

 1. Wanneer is het einde levensduur van het gebouw van het gemeentehuis voorzien?
  • Het betreft maatschappelijk vastgoed. Voor de levensduur van het huis van de gemeente is vooraf geen economische levensduur bepaald. De feitelijke levensduur van het pand is sterk afhankelijk van de mate waarin er onderhoud aan het pand wordt gepleegd.
 2. Hoe groot was op 1 januari 2018 de openstaande schuld van de gemeente m.b.t. de initiële kosten van de bouw van het gemeentehuis?
  • Voor de verbouw/uitbreiding van het gemeentehuis staat een bedrag van € 8.949.776.
 3. Wat betaald de gemeente op dit moment maandelijks voor deze lening?
  • Op jaarbasis bedraagt de afschrijving € 474.566. Per maand is dit € 39.547.
 4. Wanneer is de laatste betaling voorzien van de initiële kosten voor de bouw van het gemeentehuis?
  • Er is geen datum aan te geven voor de laatste betaling. Dit bedrag is samengesteld uit verschillende componenten. De afschrijvingstermijn is afhankelijk van het onderwerp dat het betreft en is respectievelijk 25 jaar voor een bedrag van € 166.307 en 20 jaar voor een bedrag van € 8.783.468. De einddata van de betalingen zijn dan ook verschillend en liggen in 2030 en 2025.
 5. In 2016 werd het gemeentehuis 2x verbouwd. Bij de eerste verbouwing bedroeg het deel voor de gemeente 715.000 euro (plein/huis van de gemeente) en bij de tweede verbouwing bedroeg deze 699.600 euro (huisvesting binding). Hebben deze verbouwingen invloed op de levensduur van het gemeentehuis?
  • Zoals bij vraag 1 al is aangegeven moeten we voor het huis van de gemeente niet uitgaan van een economische levensduur maar van een feitelijke levensduur. De twee verbouwingen hebben in hoofdzaak intern, dat wil zeggen binnen de harde schil van het gebouw plaatsgevonden. Zij hebben grotendeels een moderniserend en utilitair karakter. Bij de verbouwingen zijn materialen die aan vervanging toe waren, vernieuwd. Niet onbelangrijk is dat de functie van het gemeentehuis (waar alleen gemeentelijke diensten worden aangeboden) is veranderd naar huis van de gemeente (een gebouw waar verschillende organisaties hun diensten aanbieden). In 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het gemeentehuis te transformeren naar een Huis van de Gemeente en naast de ambtelijke organisatie ook andere partners te huisvesten. De eerste fase hiervoor was om een plein te realiseren die als een centrale plek voor ontmoeting moest gaan dienen. Ook het verhuizen van de bibliotheek naar het plein behoorde tot deze fase. Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad besloten tot de tweede fase, het huisvesten van Stichting Binding in de westvleugel van het Huis van de Gemeente. De kapitaallasten van deze verbouwing worden gedekt uit de huurinkomsten.
 6. Zo ja? Hoeveel jaar gaat het gebouw langer mee?
  • Zie vraag 1.
 7. Hoe groot was op 1 januari 2018 de openstaande schuld van de gemeente m.b.t. deze twee verbouwingen?
  • Het betreft twee verbouwingen die boekhoudtechnisch in twee onderdelen uiteenvallen, te weten een krediet voor installaties en een krediet voor de constructie. Deze systematiek is van toepassing vanwege de verschillende afschrijvingstermijnen voor de afzonderlijke onderdelen. Op 1 januari bedroeg de restant boekwaarde voor de Installaties € 323.580. Voor de constructie lag dit bedrag op € 1.063.661.
 8. Wat betaald de gemeente op dit moment maandelijks voor deze lening?
  • Voor deze verbouwingen wordt ook onderscheid gemaakt tussen de constructie en de installaties. De kapitaallasten (rente plus afschrijving) is per jaar € 60.172 (25 jaar Constructie) € 39.367 (10 jaar Installaties) Totaal per jaar € 99.539. Dit is per maand € 8.295.
 9. Wanneer zijn de laatste betalingen voorzien (per verbouwing) van de leningen die afgesloten zijn voor deze twee verbouwingen?
  • Een en ander is afhankelijk van de in vraag 8 aangegeven looptijden. Voor het plein van de gemeente is dit 2026 (installaties) en 2041 (Constructies). Voor Binding respectievelijk in 2027 (installaties) en 2042 (Constructies).

Zonnepanelen

 1. In 2013 werd bij het installeren van de 92 zonnepanelen op het gemeentehuis een terugverdiend termijn van van 18 jaar voorzien. Is deze termijn nog steeds relevant?
  • Inmiddels ligt bij nieuwe zonnepanelen de terugverdientermijn voor bedrijfsmatige panden rond de 10-15 jaar.
 2. Wat waren de daadwerkelijke kosten voor het installeren van deze zonnepanelen?
  • € 39.433.
 3. Wat betaald de gemeente op dit moment maandelijks voor de lening die onder het installeren van de zonnepanelen ligt.
  • De kapitaallasten op jaarbasis bedragen €4.326. Per maand komt het totaal neer op € 689.
 4. Wanneer is de laatste betaling voorzien van de installatie van de 92 zonnepanelen?
  • Het besluit is in november 2013 genomen. De Zonnepanelen worden in 10 jaar afgeschreven. De laatste betalingen zullen dus in 2023 plaatsvinden.

Vernieuwing dak

 1. Was het dak aan het einde van zijn levensduur?
  • Nee, op een aantal plaatsen lekt het dak. Helaas zijn zowel de leverancier en de dakdekker van destijds failliet verklaard, waardoor deze niet kunnen worden aangesproken op de ontstane lekkages.
 2. Was het verduurzamen van het dak planmatig voorzien?
  • Bij de vervangen van de dakbedekking is gekeken of van de nood een deugd kan worden gemaakt. Het betreft een omvangrijke investering die past binnen de ambities van het college.
 3. Zo ja. In welke plannen zijn de kosten hiervoor opgenomen en waar zijn deze terug te lezen?
  • Zoals aangegeven is de investering ingegeven door een noodzakelijke vernieuwing. De gemeenteraad heeft hier separaat geld voor beschikbaar gesteld.
 4. Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van het dak?
  • De kosten voor het verduurzamen van het dak bedragen om en nabij de € 100.000.
 5. Wat gaat de gemeente maandelijks betalen voor deze lening?
  • Om aanbesteding technische reden is het antwoord op deze vraag (nog) niet openbaar.
 6. Hoelang gaat het nieuwe dak planmatig mee?
  • Het dak gaat onder normale omstandigheden 30 jaar mee.
 7. Heeft het nieuwe dak invloed op het einde van de levensduur van het gebouw?
  • Zie het antwoord dat bij Gemeentehuis onder 1 en 5 is gegeven.
 8. Zo ja, hoeveel jaar?
  • Dat is niet aan te geven.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha