Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 14 mei 2018. De landelijke VVD heeft de laatste jaren flink bezuinigd op het sociale stelsel. De zorg en andere zaken werden dankzij miljarden bezuinigingen flink uitgekleed. Lokaal lijkt dat nu ook in de gemeente Wijk te gebeuren. `We zijn echt geschrokken van de sociale deel dit het coalitieakkoord. Het lijkt wel erop dat de VVD haar normen bij GroenLinks en de PCG heeft doen belanden. Zo worden niet alleen windmolens opgeofferd, maar ook het maatwerk voor mensen die hulp nodig hebben`, bekijkt Jan Oechies namens de SP.

Wat de SP-ers opvalt in het coalitieakkoord is dat de partijen zorg ten eerste als kostenpost beschouwen. ´En dat is nu net de VVD manier van kijken naar problemen, als kostenpost. Het gaat om mensen die hulp nodig hebben. Als je dat opzet dan gaat dat vanzelf kosten besparen. Nu staat er doodleuk dat er eventueel geld moet worden overgehouden om de lasten van de inwoners te verlagen. Lasten verlagen en zorgkosten worden dus aan elkaar gekoppeld. De maatschappelijke agenda, waar het over maatwerk gaat, komt aan het einde even aan bod. Geen kind zonder zorg, maar dan wel een beroep doen op veranderingen bij de partners. Sterker nog, er wordt bewust een beroep gedaan op hun deskundigheid en de gemeente wordt regisseur. Heeft deze coalitie dan zelf geen ideeën? Gevaarlijke trend´, meent Oechies.

De gemeente was een gouden gemeente, en daar is Oechies trots op. ´Niet alleen zette Jan Burger veel nieuwe projecten op. Dat gebeurde met lokale partijen, met oog voor mensen die het nodig hadden. Nu sluiten de partijen zich aan bij de rijksoverheid afgesloten bestuurlijke akkoorden. Er staat er doodleuk in het coalitieakkoord dat mensen meer algemene voorzieningen af moeten nemen en dus minder individuele voorzieningen. Daar gaat dus spanningen opleveren voor het maatwerk voor inwoners. De coalitie schrijft dan dat er experimenteerruimte moet komen, nieuwe wegen moeten worden bewandeld, dat partners met creatieve oplossingen moeten komen. Maar laat het over aan de markt en dan gaat dat ten koste van de zorg. Nog meer vrijwilligersinzet, lijkt het wel. Dat zou schandalig zijn’.

En de SP heeft wel meer vraagtekens bij de sociale zaken. Er komt bijvoorbeeld minder sociale woningbouw dan in de woonvisie stond, terwijl de vraag enkel maar toeneemt. Ook gaat het beleid voor het activeren van mensen in de bijstand volledig op zijn kop. ´Er staat in dat verplicht vrijwilligerswerk aantoonbaar beter is voor mensen. Gek want de RSD pakt dat anders op en uit de cijfers blijkt dat dit beter werkt dan bij de andere sociale diensten in de regio. Het is dan ook dat GroenLinks niet meer naar de Amsterdamse methode heeft gekeken. Daar kwamen meer mensen uit de bijstand dan bij de strengere Rotterdamse aanpak. Landelijk steunt GroenLinks de aanpak in de hoofdstad. Lokaal blijkbaar liever dat het Rotterdamse. Maar het lokale gaat hier toch goed? Maar de Wijkse Werkplaats door ontwikkelen zit er niet bij. Die wordt niet eens genoemd. Gek`, eindigt Oechies.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha