Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 29 april 2018. D66 tekende pal voor de verkiezingen als eerste het regionale regenboogstembusakkoord van het COC. We beloofden daarin onder andere om als gemeentelijk werkgever een inclusieve werkgever te willen zijn. Maar ook om de veiligheid, gelijke kansen en toekomstperspectieven van deze groep als overheid te bevorderen. Fractievoorzitter Bart van Asperdt hierover: "Helaas is dat hartstikke hard nodig. D66 wil dat alle mensen worden beoordeeld op hun bijdrage aan de samenleving en niet op hun overtuiging, niet op hun seksuele geaardheid, niet op hun religie. Dat is de kern van ons gedachtegoed. Helaas neemt de maatschappelijke positie van LHBTI'ers landelijk en in Utrecht op allerlei terreinen af." Wanneer je kijkt naar de cijfers over zelfmoordgedachten, geweld of arbeidskansen komt steeds naar voren dat LHBTI+'ers nog altijd tegen veel problemen aanlopen in onze samenleving. Dat was ook de directe aanleiding voor D66 om deze motie in te dienen.

Zichtbaarheid

Steunfractielid Max van der Meer zet zich al langer in voor de zichtbaarheid van deze groep:"Sommige mensen denken dat zulke problemen in een kleine gemeente niet spelen, maar ik heb in de regio voorbeelden gezien die het tegendeel bewezen. Juist door deze groep te erkennen en zichtbaar te maken kunnen we de problemen herkennen. Het is een taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeente zich thuis en veilig voelt. De gemeente kan nu de eerste stap nemen om de kennis te vergroten en aan het welzijn van deze groep bij te dragen."

Wijkse schaal

Het regenboogstembusakkoord dat we hebben getekend omvat een samenhangend pakket maatregelen om iets te doen ter verbetering van de maatschappelijke positie van LHBTI+'ers. In de gemeente is niet eerder aandacht besteed aan het welzijn of de veiligheid die deze groep hier ervaart, dus er valt nog veel te halen. De gemeenteraad heeft zich achter dit akkoord geschaard. We zijn ook blij dat wethouder Kosterman heeft aangegeven hier graag mee aan de slag te gaan en de huidige situatie op 'Wijkse schaal' wil onderzoeken. Wij zullen er op toezien dat het nieuwe college werk maakt en komt met concrete beleidsmaatregelen. Maar de eerste belangrijke stap is nu gezet en daar zijn we heel blij mee als D66.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha