Wijk bij Duurstede, 7 april 2018. Op 19 februari stelde de PCG schriftelijke vragen over "hard water" welke op 3 april door wethouder Marchal werden beantwoord en sinds 6 april zijn te lezen op de website van de gemeente.

 1. Klopt het dat het water in Wijk relatief ‘hard’ is en veel kalk bevat?
  • Antwoord: Hardheid drukken we uit in Duitse graden hardheid (ºdH). Dit geeft de hoeveelheid kalk en magnesium in water aan. Hoe meer calcium of magnesium er in het water zit, hoe harder het water is. Het water in de gemeente Wijk bij Duurstede wordt door Vitens gekwalificeerd als ‘zacht’ met een gemiddelde van 7,4 °dH. Periodiek komt het voor dat het water net in de categorie ‘vrij hard’ valt. De hardheid van het water fluctueert van 6,5 °dH tot 12,3 °dH (bron www.vitens.nl). De cijfers m.b.t. de hardheid worden als volgt geduid:
  • 0-4 = zeer zacht
  • 4-8 = zacht
  • 8-12 = gemiddeld
  • 12-18 = vrij hard
  • > 18 = hard
 2.  Is dit een verantwoordelijkheid van Vitens of speelt de gemeente hier ook een rol in?
  • Antwoord: Dit is inderdaad de verantwoordelijkheid van Vitens. Het drinkwaterbedrijf moet voldoen aan wettelijke eisen die zijn gesteld aan drinkwater. Daarnaast probeert Vitens extra kwaliteit aan het water toe te voegen door bijvoorbeeld water te ontkalken daar waar het water erg hard is.
 3. Wil het college deze kwestie aanhangig maken bij Vitens en tegelijkertijd ook het verzoek doen of er een extra onthardingsinstallatie in onze gemeente geplaatst kan worden?
  • Antwoord: De gemeente heeft contact gehad met Vitens. Zij geven aan dat ze voldoen aan de wettelijke norm en dat het water weliswaar fluctueert in hardheid maar dat er geen trend is dat het water harder wordt. Wettelijk is bepaald dat het water niet zachter mag worden dan 5.6 °dH. Gelet op de categorie waar ‘ons water’ in valt is een extra ontharder niet nodig. Te veel kalk aan het water onttrekken heeft gevolgen voor de samenstelling van het water en kan leiden tot gezondheidsproblemen. Het plaatsen van een extra onthardingsinstallatie is gelet op bovenstaande dus niet aan de orde.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha