Wijk bij Duurstede, 30 maart 2018. Op 27 februari stelde het CDA schriftelijke vragen over  de parkeerplaatsen in en rondom het centrum die op 20 maart door wethouder Brouwer werden beantwoord en sinds 29 maart zijn te lezen op de website van de gemeente.

  1. Waar in de begroting van 2018 zijn de kosten voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen op het Walplantsoen opgenomen? Dit ter compensatie van de parkeerplaatsen die verloren gaan op de Markt?
    • Antwoord: In het kader van Placemaking Markt is er over gesproken dat er compensatie gezocht zou worden voor de te verdwijnen parkeerplaatsen op de Markt. Een mogelijke optie hiervoor zou op het terrein van de HDSR aan het Walplantsoen kunnen zijn. Hierover zijn ambtelijke gesprekken geweest met de HDSR. Een besluit hierover is echter nog niet gevallen. Wij verwijzen u hiervoor ook naar de memo die gelijktijdig met deze beantwoording naar de raad wordt verzonden. Mocht besloten worden het parkeren op het Walplantsoen te realiseren kan, omdat deze parkeerplaatsen ook ten goede komen aan het evenementenparkeren, beschikt worden over de 2 ton die hiervoor in de begroting 2018 is opgenomen
  2. Hoe kan het college de conclusie trekken dat investeringen in meer parkeerplaatsen in de stadshaven voorlopig niet aan de orde zijn? Want het college gaat toch uit van extra bezoekers aan Wijk bij Duurstede door 1) een nieuw museum op de markt, 2) een aangepaste autoluwe markt, 3) elke zondag koopzondag?
    • Antwoord: Wij gaan inderdaad uit van een toenemend aantal bezoekers. We zijn op dit moment zoekende naar oplossingen die passen bij de te verwachten parkeerbehoefte in de toekomst. Overigens zetten we hierbij ook in op een toename van de behoefte aan fietsparkeerplekken (zoals ook in het schetsontwerp van de Markt opgenomen). Uitspraken over de locatie stadshaven zijn op voorhand door ons niet gedaan. In een memo aan de raad, welke gelijktijdig met de beantwoording van deze vragen aan de raad wordt aangeboden, geven wij meer inzicht in de mogelijkheden die we zien om aan de toekomstige parkeerbehoefte te voldoen.

 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha