Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 12 maart 2018. Twee van de redenen waarom WijkNU is opgericht zijn transparantie en ander bestuur. De afstand tussen de mensen en de politiek is nog nooit zo groot geweest en het vertrouwen in de politiek is nagenoeg verdampt. Eén van onze doelstellingen is van “conflict en belang” naar “samenwerking en dienstbaar”. Daarom vindt WijkNU dat er een “nieuwe politiek” nodig is; geen paranoïde gedachte maar een noodzaak gezien de pijnlijke praktijk.

Nogges wordt doelbewust gesaboteerd

Nogges heeft van SP-wethouder Brouwer een uitnodiging ontvangen om te overleggen over een mogelijke samenwerking tussen verschillende kringlooporganisaties in de gemeente. Dit met het oog op de toekomstige nieuwe milieustraat. De door Brouwer beoogde vier partijen hebben hier gehoor aan gegeven en zijn met elkaar in overleg gegaan. Eén van deze vier partijen is non-profit en vrijwilligersorganisatie Nogges, de overige partijen blijken commerciële partijen te zijn.

Nogges heeft een jarenlange staat van dienst op de werf en heeft daarmee als enige een constante bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente met betrekking tot hergebruik van goederen. Nogges juicht samenwerking toe echter heeft grote moeite met de manier waarop SP-wethouder Brouwer dit door een ieders strot probeert te duwen.

SP-wethouder Brouwer wil een pilot opstarten waar alle kringloopbedrijven gezamenlijk op de werf goederen gaan innemen. Los van een te verwachten onwerkbare situatie op de werf is het onverteerbaar dat commerciële bedrijven door Brouwer in staat gesteld worden om winst te maken ten nadele van Nogges.

  1. Het bestaansrecht van Nogges, een goede doelen stichting met 25 enthousiaste vrijwilligers, wordt hiermee doelbewust ondermijnd. Wat is de motivatie van de SP-wethouder?
  2. Wat is de aanleiding om de commerciële partijen de beste spullen uit de afvalstroom te laten halen waardoor zij meer winst kunnen maken?
  3. Waarom introduceert de SP-wethouder een concept, waarbij Nogges blijft zitten met de minder courante spullen en derhalve haar omzet en bestaansrecht ziet minimaliseren?
  4. Realiseert de SP-wethouder zich dat hierdoor de continuïteit van een alles omvattende recycling in gevaar wordt gebracht? Waarom is de SP-wethouder blind voor de consequenties hiervan?
  5. Waarom wordt bijvoorbeeld een commerciële partij instaat gesteld om oude fietsen te recyclen en voor veel geld door te verkopen in de grote stad?
  6. Een van de beoogde partijen heeft inmiddels aangegeven niet met Nogges te willen samenwerken (over my dead body!). Waarom dwingt de SP-wethouder Nogges toch om in zee te gaan met deze partij, daarbij in overweging nemende dat de echtgenote van oud-wethouder Jan Burger bij deze partij betrokken is (geweest)?
  7. Waarom weigert wethouder Brouwer (middels de betrokken ambtenaar) op een open en transparante wijze antwoord te geven op de vragen en bezwaren, die door Nogges zijn gesteld? SP-wethouder Brouwer is om de een of andere reden overduidelijk bezig om de milieustraat los te weken van Nogges en daarmee commerciële partijen ruimte te geven om goederen in te nemen.

In hoeverre is het gehele College bekend met deze ontwikkeling en waarom is hier niet door coalitiepartijen GroenLinks en PCG een halt toe geroepen? Deze week hebben wij vernomen dat SP-wethouder Brouwer niet meer actief is op dit dossier, blijkbaar vanwege deze integriteits-schending. Daarnaast blijkt het ook helemaal zijn portefeuille niet te zijn! PCG-wethouder Marchal (als portefeuillehouder) heeft nu echter aangegeven dat de pilot gewoon doorgaat! Begrijpt u het nog?

Wijkse IJsbaan slachtoffer van belangenverstrengeling

Tijdens de afgelopen vakantieweek hebben honderden kids en ouderen kunnen genieten van de Wijkse IJsbaan. WijkNogLeuker en de ijsmeesters hebben in samenwerking met KV de Viking en medewerkers van Wijksport nachten gewerkt om de ijsbaan te realiseren en te onderhouden. Daarnaast hebben zich spontaan Wijkse middenstanders en andere vrijwilligers aangemeld om mee te helpen met het opspuiten van water en/of de catering voor deze vrijwilligers op zich te nemen. Veel sponsoren hebben de ijsbaan mogelijk gemaakt met als tegenprestatie daarvoor de gebruikelijke PR-uitingen. Zo was ook WijkNU sponsor. Helaas heeft de organisatie moeten constateren dat SP-wethouder Brouwer het sportpark-management onder grote druk heeft gezet om de PR-uiting van WijkNU te verbieden. De redenen hiervoor zouden de richtlijnen zijn, die zogenaamd bestaan en dit verbieden. SP-wethouder Brouwer is wethouder Sport en in die hoedanigheid wordt hij ook gezien als de subsidiegever van Wijksport. Een belangrijk gegeven voor een organisatie als Wijksport, die voor een deel afhankelijk is van diezelfde wethouder. Overigens heeft de SP, als portefeuillehouder, WijkSport jarenlang tekort gedaan en in de financiële en bestuurlijke problemen gebracht door een subsidie te verlenen die minder is dan de helft van wat landelijk gebruikelijk is.

Op basis van die valse informatie (zogenaamde richtlijnen) en die opgelegde druk heeft het management de organisatie van de Wijkse IJsbaan verzocht om de banner van WijkNU te verwijderen. Hier is direct gehoor aan gegeven om dit grote feest niet op een dergelijke wijze te verstoren.

Machtsmisbruik en misleiding

Een misselijkmakend staaltje van machtsmisbruik door SP-wethouder Brouwer. Nog erger is dat de SP-wethouder met een groots artikel op DitisWijk vol trots vertelt over wat er allemaal gebeurt op Mariënhoeve en hoe zaken bij de Wijkse Spelen zouden samenkomen. In dit verhaal vertelt Brouwer even tussen neus en lippen door: “Buiten waren er mensen aan het schaatsen en binnen 85 kinderen aan het sporten. En dat in al die prachtige zalen en met behulp van de vrijwilligers van de verenigingen en de medewerkers van Wijksport”. Met andere woorden; kijk eens wat wij als SP allemaal niet mogelijk hebben gemaakt... Misleidende informatie aangezien de Wijkse Spelen helemaal niets met de Wijkse IJsbaan te maken hebben. Gewoontegetrouw maar bovenal in de verkiezingstijd probeert SP-wethouder Brouwer op slinkse wijze krediet te winnen en kiezers (lees: naar de SP) te trekken. In dit geval dus met de Wijkse IJsbaan en over de rug van alle vrijwilligers en organisaties die hier door Brouwer juist NIET zijn genoemd. Een wethouders hoort er te zijn voor het algemeen belang dus ook voor alle vrijwilligers en organisaties die ZONDER subsidie de Wijkse IJsbaan hebben gerealiseerd. De SP schroomt duidelijk niet om ieder middel te gebruiken met als doel de komende 4 jaren weer in het zadel te komen. Wij trappen hier niet in en u toch zeker ook niet?

Bestuur WijkNogLeuker 10 maart 2018

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha