Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 26 februari 2018. De verplaatsing van zorg en welzijn naar de gemeente heeft de afgelopen jaren vorm gekregen. Uit vele onderzoeken blijkt dat Wijk deze bezuinigingen met de lokale organisaties goed oppakten. Er wordt maatwerk geleverd. ‘Helaas concluderen we dat nieuwe bezuinigingen nog steeds grote financiële risico’s opleveren in de WMO en jeugdzorg’, concludeert Jan Oechies, van de Wijkse SP fractie, na een presentatie van de beleidsambtenaren en de medewerkers van Loket Wijk, aan de raadsleden.

De politieke partijen werden bijgepraat over de ontwikkelingen in de zorg, die met de WMO in 2007 naar de gemeente kwam. In 2015 kwam daar bijzondere zorg, AWBZ, en de jeugdzorg bij. ‘Aan de ene kant is dat goed omdat we lokaal echt maatwerk kunnen leveren. Aan de andere kant bezuinigden kabinetten voor vele miljoenen. Dat maakte het allemaal lastig. Met lokale organisaties heeft Jan Burger hier wat neergezet, met een zeer hoge kwaliteit en klantentevredenheid en maatwerk. We zijn niet voor niets een Gouden gemeente”, begint Oechies.

Nieuwe taken, hogere kosten

De SP-er hoorde dat met betrekking tot de nieuw taken, met name de Jeugdzorg en de maatregelen van het nieuwe kabinet voor de eigenrisico bijdragen, grote financieel onzekerheden opleveren. ‘Het belangrijkste is dat bij de jeugdzorg het geleverde werk ook als zeer goed wordt beoordeeld. Maar door de bezuinigingen en het rekensysteem liggen er nog risico’s die jaarlijks nog tonnen Euro’s kunnen kosten. En dat geld is er nu nog niet.’

Oechies legt dit verder uit; ‘Aanpassingen van de eigen risico bijdrage kost de gemeente rond de twee ton per jaar. Het kabinet compenseert dat nog niet en dat betekent misschien weer bezuinigen. Bij de jeugdzorg is landelijk het grote financiële probleem ook bekend. Wij kwamen vorig jaar meer dan een miljoen te kort. Als Den Haag dat niet gaat veranderen, moeten we of minder kinderen helpen, of het geld ergens anders vandaan halen.’

Jeugdzorg

De partijen hoorden aan hoe Loket Wijk en Stichting Binding lokaal een goede professionele organisatie voor de jeugdzorg hebben neergezet. De kostenoverschrijding zit in zaken waar moeilijk grip op te krijgen is. Oechies; ‘Via de lokale cijfers is goede inzichtelijk gemaakt dat de lijnen kort zijn en er efficiënt gewerkt wordt. Volgens de jeugdwet kunnen kinderen na een screening geplaats worden bij instellingen. Die zorginstellingen worden betaald door de gemeente. Uit een evaluatie van het ministerie blijkt al dat het nog wel jaren duurt voordat deze reorganisatie hier goed gaat lopen.’

Daarnaast staat er in de jeugdwet dat huisartsen, kinderartsen en jeugdpsychiaters kinderen door kunnen wijzen. ‘Hierdoor komt het voor dat kinderen vanuit Loket Wijk uitgebreid wordt getest, waarna ze na een verwijzing elders dezelfde onderzoeken ondergaan. Belastend voor de kind en ouders en erg kostbaar, ’aldus Oechies, ‘Tevens is het gebruik van medicijnen de afgelopen tien jaren verdubbeld is. Dit bij elkaar maakt het dat ouders soms een derde en vierde test laten doen en het dus nog duurder wordt. Dit alles moet betaald worden door de gemeente.’

Volgens de socialist is het de opdracht om dat verder op te pakken. Omdat lokale partijen goed samen werken, is de basis goed. ‘Landelijk wordt gezegd dat dit simpelweg tijd kost. Als SP vinden we dat de zorg voor ouderen en kinderen voorop moet staan. Diverse politieke programma’s staan wensen. Deze luchtkastelen mogen niet ten koste van de zorg. We zullen blijven strijden voor de zorg en maatwerk. Dat leidt al jaren tot soms moeilijke keuzes. Maar het gaat hier wel om mensen en niet om dingen”, besluit Oechies.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha