Wijk bij Duurstede, 9 februari 2018. Op 17 januari stelde de VVD schriftelijke vragen over de vuurwerkschaderegeling die op 6 februari door wethouder Marchal werden beantwoord en sinds 9 februari zijn te lezen op de website van de gemeente.

 1. Wanneer kan de fractie van de VVD antwoorden verwachten op de door hen gestelde vragen dd. 18-12-2017 m.b.t. de vuurwerkschade regeling 2017-2018? 
  • Antwoord: Op moment dat deze vragen binnen kwamen werden antwoorden in college besproken. U had bij de wethouder via de griffie navraag kunnen doen. 
 2. Waarom is de vuurwerkschaderegeling al volledig afgehandeld, de cheque overhandigd en zijn de vragen van de VVD nog niet beantwoord? 
  • Antwoord: Gelet op feestdagen/vakanties is de beantwoording van de vragen niet direct ter hand genomen. Daarna volgt de bestuurlijke route (portefeuillehouders overleg en college) en dat maakt dat de antwoorden niet eerder bij de raad konden liggen.
 3. Hoe is de schade van €.2560,- aan gemeentelijke eigendommen vastgesteld ?
  • Antwoord: De medewerkers van de buitendienst hebben de schade, veroorzaakt door vuurwerk, zelf geïnspecteerd in de eerste twee werkdagen van het nieuwe jaar. De resultaten waren bekend op 4 januari. Reeds aanwezige schades die niet aan vuurwerkschade toe te schrijven zijn, waren bekend bij ons en zijn niet meegenomen.
 4. Welke maatregelen heeft de gemeente dit jaar genomen om schade te voorkomen en waren die hetzelfde, meer of minder dan rond O&N 2016-2017.
  • Antwoord: In 2017 zijn extra inspanningen verricht om schade te voorkomen. Deze inspanningen betroffen het afsluiten van nog meer prullenbakken door middel van klepjes, en het tijdelijk verwijderen van de binnenbakken van de hondenpoepbakken. Het resultaat van deze inspanning was dat er uiteindelijk maar 1 prullenbak en 1 hondenpoepbak vervangen moest worden.
 5. Waarom is de schade aan niet-gemeente eigendommen niet meegenomen in het totaalbedrag?
  • Antwoord: Het is gebruikelijk om alleen de schade aan gemeente-eigendommen mee te nemen, dit gebeurt bij meerdere gemeentes. Schade aan particuliere eigendommen wordt doorgaans via de eigen verzekering gedekt en is derhalve niet te inventariseren. Zoals al eerder aangegeven zal er bij een volgende keer ook oog zijn voor niet gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha