Wijk bij Duurstede, 30 januari 2018. Recent waren er weer meerdere (grote) storingen in de openbare verlichting reden om de gemeente vragen te stellen over dit onderwerp.

Inleiding

Op 28 oktober 2014 werd er door de gemeenteraad n.a.v. diverse storingen in de openbare verlichting een voorbespreking gehouden. In deze voorbespreking werden voor de gemeenteraad en de verantwoordelijk wethouder door Citytec en Stedin presentaties gehouden waarin werd aangegeven hoe het storingsmanagement naar de toekomst toe volgens beide partijen eruit zou moeten gaan zien. Bij het vervangen van lantaarnpalen en/of lampen werd toen aangegeven dat er sensoren ingebouwd zouden worden. Citytec zou dan op lantaarnpaal niveau kunnen zien welke lantaarnpaal er niet naar behoren werkt. Vertegenwoordigers van alle politieke partijen waren content met de gepresenteerde werkwijze.

Vragen

Op 11 januari werden via de mail vragen over dit onderwerp gesteld aan de gemeente. De gemeente moest tot twee keer toe eraan herinnerd worden dat er nog openstaande vragen te beantwoorden waren. Vandaag werden de antwoorden op de gestelde vragen ontvangen.

 1. Zijn de door Citytec gepresenteerde mogelijkheden om storingen te monitoren op 28 oktober 2014 nog steeds in beeld bij de gemeente?
  • Antwoord: Citytec heeft in 2014 een systeem opengesteld voor inzicht in de storingen per lichtmast en afhandeling/monitoring van de melding. Daarnaast is er sinds 2016 ook de mogelijkheid om in te loggen op het systeem van de kabelstoringen bij Stedin waardoor er meer inzicht is.
 2. Zijn er al sensors in lantaarnpalen aangebracht, zoals gepresenteerd op 28 oktober 2014, in de gemeente Wijk bij Duurstede?
  • Antwoord: Alleen de armaturen in de Noorderwaard Zuid zijn bij de vervanging in 2016 voorzien van ‘slimme’ elektronica (smart) die gegevens over stroomafname en lamp uitlezen.
 3. Zo ja hoeveel procent van de lantaarnpalen is hier mee uitgerust?
  • Antwoord: 3.5%, dit zijn circa 150 lichtmasten.
 4. Zo ja op welke datum is de volledige uitrol voorzien?
  • Antwoord: Het systeem met sensoren wordt voorlopig niet verder uitgerold. In de tweede helft 2018 zal gestart worden met het opzetten van een nieuw beleidsplan openbare verlichting en daar zal het ‘smart’ maken van de armaturen (dmv sensoren) en de overige voorwaarden uit energie-akkoord een onderdeel van zijn. Hiermee wordt ook bekend of en zo ja, wanneer het systeem verder wordt uitgerold.
 5. Zo nee wanneer wordt er aangevangen met de in oktober 2014 gepresenteerde mogelijkheden?
  • Antwoord: Dit is afhankelijk van het beleidsplan Openbare verlichting, zie antwoord vraag 4. De reden dat het systeem nog niet verder wordt uitgerold is dat de aanleg- en aanschafkosten erg hoog zijn in relatie tot hetgeen wat het oplevert. We gebruiken de Noorderwaard als pilotproject en maken verdere keuzes in het beleidsplan (zie vraag 4).
 6. Op welke datum is de volledig uitrol voorzien?
  • Antwoord: Dit is afhankelijk van de uitkomst van het beleidsplan.
 7. Zo nee hoe gaat het storingsmanagement openbare verlichting er de aankomende jaren uitzien?
  • Antwoord: Tot 30 juni 2021 loopt het huidige contract met Citytec en zal de huidige werkwijze in stand blijven. Hierna wordt de gemeente volledig eigenaar van de openbare verlichting, en zal het onderhoud en oplossen storingen door middel van een Europese aanbesteding op de markt gezet worden. Hierbij zal een nieuwe werkwijze voor storingsmanagement worden uitgewerkt.
 8. Vindt de gemeente het aantal storingen welke zich in 2017 hebben voorgedaan in de openbare verlichting acceptabel?
  • Antwoord: 8 en 9. Er moet onderscheid gemaakt worden in kabelstoringen (straten tot wijken waar de verlichting uitvalt) en losse storingen per mast. De losse storingen worden opgelost door Citytec, de kabelstoringen door Stedin. In de losse storingen is een dalende lijn zichtbaar sinds 2014.
   • 2017 ; 153 storingen
   • 2016 ; 259 storingen
   • 2015 ; 222 storingen
   • 2014 ; 398 storingen
   • De kabelstoringen van Stedin (wijk/straatniveau) laten ook een daling zien ten opzichte van 2016
   • 2017 ; 42 storingen, waarvan 11 storingen op beurt/wijkniveau
   • 2016 ; 58 storingen, waarvan 28 storingen op beurt/wijkniveau
   • Over het algemeen kan dus gesteld worden dat de ingevoerde maatregelen in 2014 en 2016 effect hebben gehad.
 9. Zo ja hoeveel storingen waren dit?
  • Antwoord: Zie 8
 10. Zo nee wat is de grens?
  • Antwoord: De acceptatie grens is moeilijk aan te geven. We hebben meer grip en inzicht gekregen en kunnen gerichter overleggen met Citytec/Stedin.
   • Hierdoor:
   • - weten we de oorzaak van de storingen, en dat ze soms niet binnen een dag op te lossen zijn (met name kabelstoringen)
   • - kunnen we hierover ook beter communiceren naar bewoners; - kunnen we samen met Citytec en Stedin terugkomende storingen oppakken
   • - weten we of Stedin/Citytec zich voldoende inspannen om de storingen te verhelpen.

Wij zijn tevreden dat de storingen teruglopen, zien dat Citytec en Stedin zich hebben verbeterd in hun dienstverlening en we gaan ervan uit dat deze lijn zich de komende jaren doorzet.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha