Wijk bij Duurstede, 17 januari 2018. In december hield de gemeente op haar Facebook pagina een “enquête” waar inwoners konden aangeven welke papieren krant hun voorkeur genoot om te lezen, de Wijkse Courant of ‘t Groentje.

Aanbesteden

Reden voor deze “enquête” was het opnieuw aanbesteden omdat het contract, publiceren gemeente berichten, met de Wijkse Courant afliep. In de “enquête” gaven velen die reageerden buiten hun voorkeur ook aan de kranten onregelmatig te ontvangen. Reden om de gemeente enkele vragen te stellen over dit onderwerp:

 1. Vanaf wanneer zijn de gemeente berichten in de Wijkse Courant en 't Groentje te lezen?
  • Deze staan sinds woensdag 10 januari jl. in beide lokale kranten. Hierover heeft de gemeente op 10 januari in beide kranten gepubliceerd. Het Wijks Nieuws('t Groentje red.) heeft het echter al op 13 december jl. aangegeven dat de gemeentepagina per januari 2018 in deze krant verschijnt.
 2. Wat is de reden om in beide kranten berichten te gaan plaatsen?
  • Dat zijn twee redenen: 1. Beide kranten hebben hun millimeterprijs erg laag gehouden, waardoor deze mogelijkheid ontstond en 2. Het is voor alle lokale kranten in Nederland (dus ook de Wijkse Courant en het Wijks Nieuws('t Groentje red.) door de aantrekkende economie lastig om de bezorging 100% dekkend te krijgen: jongeren kunnen beter betaalde bijbaantjes vinden. De gemeente vindt het echter belangrijk, dat de gemeentepagina met de bekendmakingen wel bij de inwoners die daar prijs op stellen, op de mat valt. Door in beide lokale kranten te publiceren, is de kans groter dat inwoners de gemeentepagina thuis krijgen: mocht de ene krant niet worden bezorgd, dan wordt de ander dat wel.
 3. Wat betaalt de gemeente aan beide kranten?
  • De gemeente heeft voor de beide gemeentepagina’s op jaarbasis € 17.000 in totaal gereserveerd, dus € 8.500 per krant. Wat was de uitslag van de enquete die de gemeente heeft gehouden over de bezorging van deze kranten op haar FB pagina? Het onderzoek dat de gemeente in december op haar Facebookpagina heeft gehouden, ging niet over de bezorging, maar over de voorkeur voor een krant. Uit het onderzoekje via Facebook bleek, dat 79% van de respondenten graag beide kranten leest, 5% leest alleen de Wijkse Courant, 7% leest alleen het Wijks Nieuws ('t Groentje red.) en 9% leest geen van beide kranten.
 4. Is er een boete clausule opgenomen wanneer beide kranten slecht bezorgd worden?
  • Een mogelijk slechte bezorging valt buiten het contract dat de gemeente met beide kranten heeft afgesproken. De gemeente gaat niet over de bezorging, maar over de publicatie van de eigen bekendmakingen. De gemeente zal wel bij beide redacties blijven benadrukken, dat de verspreiding consequent moet plaatsvinden.
 5. Vind de gemeente het acceptabel dat inwoners geen gemeente berichten ontvangen?
  • Nee, daarom is deze constructie ook erg fijn, mede dankzij de medewerking van beide kranten.
 6. Waarom kiest de gemeente niet voor digitale publicatie van haar berichten?
  • De gemeente publiceert haar berichten wel digitaal, via onze website www.wijkbijduurstede.nl > (Bestuur en organisatie toevoeging red.) Beleid en regelgeving > Officiële bekendmakingen, verordeningen en beleidsstukken > website Overheid.nl. Echter, niet alle inwoners zijn digitaal ingesteld. Velen willen graag de krant met daarin de gemeentepagina thuis ontvangen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha