Wijk bij Duurstede, 1 november 2017. Om te achterhalen hoeveel inwoners de storing in de wijken de Horden en de Engk op vrijdag 19 oktober hebben gemeld werd contact gezocht Citytec en Stedin. Maandagmorgen 23 oktober werd de straatverlichting in de wijken de Horden en Engk, na het hele weekend te hebben gebrand, uitgeschakeld.

Verantwoordelijkheid

Op de website van de gemeente wordt aangegeven dat de gemeente verantwoordelijk is voor de openbare verlichting. Verder is te lezen: “Omdat dit bijzonder technische zaken zijn heeft de gemeente een contract met Citytec die alles wat met de straatverlichting te maken heeft voor ons regelt”. Hier is ook te lezen dat de gemeente het melden, via e-mail en telefoon, van storingen bij Citytec (niet Stedin) aan de inwoners laat. De gemeenteraad heeft het budget voor de openbare verlichting in 2014 voor 4 jaar vastgelegd. Het jaarbudget (reparaties) bedraagt € 503.000, dat is o.a. inclusief de personeelskosten.

Verbeteringen?

In eerdere verslaglegging en de vele reacties via de sociale media kanalen van ditiswijk.nl is te lezen dat er "moeheid" is waar te nemen onder inwoners om storingen te melden. Openbare verlichting kan niet gerepareerd worden als de storing niet gemeld wordt. Maandagmorgen 23 oktober werd om die reden via e-mail aan Citytec gevraagd: “

  • Afgelopen weekend was het op vrijdag 19 oktober in de wijken de Engk en de Horden duister tot bijna middernacht. Rond middernacht werd de verlichting ingeschakeld en deze brandde tot maandagmorgen 23 oktober".
  • Hoeveel meldingen heeft u ontvangen over het uit (vrijdag 19 oktober) en het aan staan (zaterdag 20 en zondag 21 oktober) van de openbare verlichting in de gemeente Wijk bij Duurstede.”

Omdat Stedin niet via de mail vragen kunnen worden gesteld zijn zij op dinsdag 24 oktober gebeld met dezelfde vragen. Toegezegd werd dat de antwoorden doorgebeld zouden worden.

Geen reacties

Een week later hadden beide partijen niet gereageerd. Opnieuw werd een mail naar Citytec gestuurd en werd er gebeld met Stedin. Dinsdag is Citytec gebeld en gaf aan beide mailtjes niet te hebben ontvangen en zegde toe via e-mail te reageren. Stedin gaf opnieuw aan snel met een antwoord te komen.

Reactie

Woensdag 1 november werd een reactie via de email van beide partijen ontvangen:

  • Citytec: “Allereerst excuses voor de late reactie op uw vraag in de mail van vorige week. Met betrekking op uw (telefonische) vraag van dinsdag 31 oktober m.b.t. de storing van de openbare verlichting rond 18 oktober heb ik even het volgende uitgezocht:
  • CityTec heeft hiervan 1 storing melding m.b.t Wijk bij Duurstede gehad (zondagavond) die direct naar Stedin is gegaan. Wanneer er meer dan 5 lichtmasten uit zijn gebeurt dat, aangezien het dan om een ondergrondse kabelstoring gaat. In de dagen daarna hebben 9 bewoners bij ons via de website diezelfde storing gemeld. Aangezien deze storing reeds in behandeling was bij Stedin, is er door CityTec geen verdere actie ondernomen. Er zijn geen reacties geweest via Social Media (twitter, e.d.). Er hebben in dat weekend 2 bewoners via de website van CityTec gereageerd over het feit dat de verlichting de gehele dag brandde. Dit is overigens standaard procedure bij Stedin, omdat zij op zo’n moment kiezen voor veiligheid en dus zetten zij de verlichting ’s nachts aan. Na het verhelpen van de storing wordt de normale verlichtingscyclus weer in gang gezet.
  • Nav uw reactie heb ik ook navraag gedaan bij Stedin en heb de onderstaande reactie gekregen:"

 

  • “Stedin heeft 3 meldingen gehad op 15/10, 20/10 & 21/10
  • We hebben in eerste instantie op zondagavond een melding gehad dat er meer dan 5 lichtmasten uitstonden op de Hordenweg hier zijn we maandagmorgen naar toegegaan en hebben de verlichting handmatig geschakeld en 2 uur heeft de verlichting gewoon gebrand, toen hebben we de verlichting weer op automatisch gezet.
  • Op vrijdagavond is door iemand van de gemeente een melding gedaan dat de verlichting aan de Hordeweg en omgeving niet brandde, nu werd erbij vermeld dat het om een groot gedeelte van Wijk bij Duurstede ging. Onze monteur heeft de verlichting handmatig ingezet waardoor de verlichting ook een deel van de zaterdag overdag heeft gebrand.
  • Dezelfde avond werd er weer een storing gemeld en toen hebben we na lang zoeken een kabel gevonden die door derden beschadigd was ( zie foto) en die deze schade niet hadden gemeld. Na reparatie van deze kabel is er geen melding van een storing geweest.
  • Kortom dit probleem had voorkomen kunnen worden als de kabelschade gemeld was bij Stedin. In dat geval hadden we binnen 2 uur aanwezig kunnen zijn en waren de problemen met de verlichting niet ontstaan.

Toekomst

De gemeenteraad heeft in meerderheid op 24 oktober besloten om het voorstel van het college om de openbare straatverlichting van Citytec over te nemen voor een bedrag van 2,1 miljoen  euro (lening) en het beheer en onderhoud zelf ter hand te nemen aangenomen. Met deze overname denkt het college te kunnen besparen op de kosten van de openbare verlichting en te innoveren. Samen met een andere (nader te bepalen) gemeente, wordt het beheer van de openbare verlichting opnieuw in de markt gezet.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha