Wijk bij Duurstede, 11 september 2017. Tijdens de jaarlijkse barbecue van de Ondernemers Kring Wijk bij Duurstede (OKW) reikte burgemeester Tjapko Poppens een Penning van Verdienste van de gemeente Wijk bij Duurstede uit aan Etske Muis. Etske Muis is de huidige voorzitter van de OKW.

Buitengewoon actief en veelzijdig vrijwilliger

Etske zet zich geruime tijd op vrijwillige basis zeer intensief in voor het maatschappelijk en economisch leven in de gemeente Wijk bij Duurstede. Zij doet dit met veel passie en vanuit een groot sociaal hart, met als doel het bevorderen van de lokale economie en de participatie van inwoners uit de gemeente Wijk bij Duurstede in de brede zin. Mede door een combinatie van verschillende bestuurlijke verantwoordelijkheden, maakt zij de verbinding tussen ondernemen, welzijn en participatie.

Voorzitter Stichting Binding

Als voorzitter van Stichting Binding was Etske nauw betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie in het kader van de transitie binnen het welzijns- en zorgdomein. Ze leverde een grote bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de Stichting. Ze beschikt over grote kennis van de sociale kaart van de gemeente Wijk bij Duurstede en van allerhande ontwikkelingen op het terrein van welzijn en zorg. Zij weet organisaties samen te brengen en mensen te stimuleren en verbinden aan initiatieven. (Arbeids)participatie heeft haar grote belangstelling: meedoen voor iedereen. Hierin ligt een belangrijke drijfveer voor haar: ‘mensen worden gelukkiger en gezonder van meedoen’.

Voorzitter OKW

Als voorzitter van de OKW startte Etske vele initiatieven, lanceerde talloze ideeën, stuurde projecten aan en professionaliseerde deze. Dit alles immer in nauwe samenwerking met anderen. Onder haar leiding groeide de OKW uit tot een ondernemersclub, die de belangen behartigt van de verbonden ondernemers en van het bedrijfsleven in het algemeen, en die het economische klimaat binnen de gemeente stimuleert. Het ‘OKW-café’ werd nieuw leven ingeblazen. Zij is gericht op het grote belang van samenwerken en het zo elkaar versterken.

Nauwe betrokkenheid bij projecten

Etske stond aan de wieg van ‘Wijk in Bedrijf’, een project om leerlingen van het Revius Lyceum, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij elkaar te brengen. Ze gaf leiding aan de organisatie van de Bedrijvenbeurs, een tweejaarlijks initiatief, waarbij prijzen werden uitgereikt aan de ondernemer en onderneming van het jaar. Zij is de grondlegger van de portal www.werkbijduurstede.nl, een digitale verzamelbak van vacatures in de gemeente Wijk bij Duurstede, voor werkzoekenden en ondernemers. Zij is voorzitter van ‘Een brede kijk op Werk’, een organisatie die ervoor zorgt dat de toekomst van het platform wordt gewaarborgd en dat er aandacht blijft voor werkzoekenden binnen de gemeente. Zij was nauw betrokken bij de opzet van de ‘Wijkse Dienst’, waarbij chauffeurs met een afstand tot de arbeidsmarkt mensen vervoeren binnen gemeente Wijk bij Duurstede. Zij droeg actief bij aan de totstandkoming van de ‘Wijkse Werkplaats’. Dit is het label van de samenwerking tussen de OKW, gemeente, Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, BIGA Groep, lokale ondernemers en (zorg)organisaties, ter bemiddeling van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Haar inzet voor mensen om passend werk te vinden, is meer dan van haar kon en mocht worden verwacht als voorzitter van de OKW. Ook regionaal zette zij zich in. Zij droeg actief bij aan aansluiting van Wijk bij Duurstede bij de ‘Regio Q4’, een economisch samenwerkingsverband in de regio. Beëindiging van bestuurstaken eind van dit jaar In november dit jaar legt Etske de beide voorzittershamers neer, bij zowel Stichting Binding, als bij de OKW. Desondanks zal zij zich zonder enige twijfel voor de (lokale) samenleving blijven inzetten, vanuit een zeer grote maatschappelijke betrokkenheid. Vooruitlopend op haar afscheid, wordt zij op een voor haar onverwacht moment, alvast in het zonnetje gezet.

Penning van Verdienste

Etske Muis-Priester komt in aanmerking voor de Penning van Verdienste van de gemeente Wijk bij Duurstede, omdat zij zich op bijzondere wijze, gedurende lange tijd, bijzonder verdienstelijk maakt voor de gemeenschap van Wijk bij Duurstede in het algemeen en kwetsbare inwoners in het bijzonder. ‘Als initiator, verbinder en promotor is Etske niet weg te denken uit onze gemeente Wijk bij Duurstede. Economie, welzijn en participatie verbindt zij zonder slag of stoot, met als focus de menselijke maat en perspectief voor iedereen. Zij weet met tomeloze energie en passie de Wijkse economie en samenleving te laten bloeien en versterken. Zij is een inspirerend voorbeeld voor anderen.’ Zo luidt de tekst op de oorkonde, behorend bij deze Penning van Verdienste.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha