Wijk bij Duurstede, 28 maart 2020. In de Lunenburgerwaard, de uiterwaard ten oosten van Wijk bij Duurstede, gaat de provincie Utrecht de natuur verder versterken. Dat is nodig om de biodiversiteit te verbeteren. Het Voorlopig Ontwerp van de natuurontwikkeling is gepresenteerd aan omwonenden en bewoners van de Lunenburgerwaard. De maatregelen bestaan voornamelijk uit het graven van een plas- en moerasgebied, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de aanplant van nieuw bos, de aanleg van twee poelen, snoeiwerkzaamheden bij een bestaande tichelput (dat is een gat ontstaan door de winning van klei) en het aanbrengen van rivierhout in de oude rivierarm. Dit rivierhout zorgt voor schuilgelegenheid voor vissen en is een voedselrijkgebied voor visetende vogels.

Meer biodiversiteit

Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat de biodiversiteit hoger wordt. Dat betekent concreet dat de variatie aan planten, dieren en vogels in deze uiterwaard toenemen. Verder wordt onderzocht of een wandelroute mogelijk is. De jachthavens en woningen blijven behouden. Zo zorgt de provincie Utrecht voor goed wonen, werken en leven.

Natuur Netwerk Nederland

De Lunenburgerwaard is een belangrijke verbinding in het Natuur Netwerk Nederland en is onderdeel van het netwerk van Natura 2000-gebieden langs de Nederrijn en Lek. De provincie heeft hier een opgave om de natuur te versterken vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), net als langs de andere grote rivieren.

Reageren kan tot 31 maart

Inzage van het Voorlopig Ontwerp van de Lunenburgerwaard kan op deze website. Provincie Utrecht hoort graag wat u van het ontwerp vindt. Onder “deelgebied Lunenburgerwaard” staat meer informatie over het Voorlopig Ontwerp en hoe u kunt reageren op het plan. Reacties die voor 31 maart worden ingestuurd, kunnen wij meenemen in de verbetering van het Ontwerp. U ontvangt bericht van ons wat er met uw reactie wordt gedaan.

Samenwerking

Het Voorlopig Ontwerp is onder andere in samenwerking met Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap, gemeente Wijk bij Duurstede en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden opgesteld. (Bron: Provincie Utrecht)

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha