Wijk bij Durustede, 17 mei 2019. Gisterenmiddag rond vier uur vond de officiële opening plaats van het voetpad langs de Lekdijk-Oost. Het wandelpad loopt vanaf de seinpost van Rijkswaterstaat tot aan de aansluiting op het wandel- en fietspad onderaan de Lekdijk- Oost. Afgelopen dagen werd er al volop over gewandeld en gefietst, dit kwam omdat het wandelbord nog ontbrak aan een zijde.

Niet veilig

Eén van de initiatiefnemers, dhr. Egbert Meindertsma gaf een toelichting op de totstandkoming van het pad. ' Als wandelaar is het gewoon niet veilig om op de weg te lopen met alle auto's motoren en trekkers. Samen met collega wandelaar Jan van Amerongen hebben we ongeveer 5 jaar geleden een voorstel gedaan aan de gemeente om dit pad van 300 meter aan te leggen. Dat blijkt dan nog niet zo simpel te liggen, er zijn veel belanghebbenden, zoals Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap, de gemeente en een pachter die allemaal hun belangen verdedigen. Via een handtekeningenactie, de diplomatie van belangenvereniging Wandelnet en een actieve opstelling van wijlen wethouder Jan Burger, wethouder Marchal en collega ambtenaren is het er na veel getrek en geduw er toch van gekomen'.

Afscheidspalen

De afscheidingspalen met de verkeersweg werden gisteren nog voorzien van reflectoren en staan opgesteld met een tussenruimte van ongeveer 3 meter. Het mag duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is dat bij een vol parkeerterrein op sportpark Marienhoeve, tussen deze palen auto's geparkeerd gaan worden.

Graustabiel

Het pad is uitgevoerd met Graustabiel, een halfverharding van dolomietgesteente en Grauwacke. Het heeft de uitstraling van een zandweg zonder het hinderlijke stuiven ervan. Het gedeelte tussen dit wandelpad en de weg is ingezaaid zodat er een bloemrijke border als afscheiding ontstaat.

Als laatste werd door wethouder Marchal en de heer Meindertsma het voetpad verkeersbord geplaatst, waarna ieder zijn of haar weegs ging.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha