Wijk bij Duurstede, 9 februari 2019. Rond de jaarwisseling komt jaarlijks de schade aan abri’s in de gemeente aan de orde. Na de jaarwisseling lag geruime tijd het glas van de abri aan de Hordenweg (kant Amstel) nog steeds op het voet/fietspad. Om te weten te komen hoe het melden van schade en het opruimen is georganiseerd werden enkele vragen aan de gemeente gesteld.

Vragen en antwoorden 

 1. Wie meld dit soort schade in de openbare ruimte aan de exploitant?
  • Team Beheer (wijkbeheer) geeft schades door aan het bedrijf met wie het contract is afgesloten.
 2. Wie zijn verantwoordelijkheid is het om het gebroken glas op te ruimen?
  • Dit is de verantwoordelijkheid van het bedrijf Clearchannel en geregeld in het contract: Voor opruimwerkzaamheden van glasresten geldt dat dit onder alle omstandigheden geschiedt binnen 24 na melding, doch uiterlijk binnen 36 uur na melding. Uitgezonderd nieuwjaarschade.
 3. Als er sprake is van een exploitatie overeenkomst, is in deze overeenkomst een termijn opgenomen voor herstel van de schade?
  • ClearChannel heeft de inspanningsverplichting om schadeherstel plaats te doen vinden uiterlijk binnen 72 uur na constatering van schade danwel na ontvangst van een daartoe strekkende schademelding van de gemeente (laten) repareren of vervangen. De termijn van 72 uur is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van of ontstaan is door brand, verkeersongeval of extreme weersomstandigheden. Ook bij nieuwjaarschade is deze termijn niet van toepassing. In deze gevallen wordt gestreefd naar de kortst mogelijke herstel periode.
 4. Het niet direct/tijdig herstellen nodigt uit tot meer vandalisme is de gemeente het hier mee eens?
  • We hebben in dit contract ondervangen dat er tijdig en adequaat word gereageerd op een melding van de gemeente. In dit specifieke geval is Clearchannel nalatig geweest met tijdige reparatie en is hier op aangesproken. In de bijgevoegde foto is overigens te zien dat de Citytec (het bedrijf van de openbare verlichting) de blootliggende kabels heeft veiliggesteld. abri FB 2550

   Er hangt een label aan waarop te lezen is dat deze spanningsloos is.
 5. Wordt er na de afhandeling van de vuurwerkschade overlegt met de exploitant om ipv glas Persplex platen te gebruiken?
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van hard plastic materialen omdat deze niet bestand zijn tegen allerlei vormen van weersinvloeden, mede doordat plastic niet zo krasbestendig is als glas. Er treedt een vorm van zandstraling op waardoor de platen door de vele krassen ondoorzichtbaar worden.Bij kou krimpt het plastic en word het bros en bij warmte zet het uit waarbij het zichzelf uit de sponningen drukt. Ook door de UV-straling verzwakt het plastic. Glas blijft dus nog steeds de beste optie. Er wordt wel gebruik gemaakt van veiligheidsglas, zodat het niet in scherven breekt, maar in kleine minder scherpe stukjes.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha