Wijk bij Duurstede, 6 februari 2019. In de gemeente ligt nog zo’n 95.000 m² asbest verdacht materiaal op daken. Per 2025 gaat het asbestdakenverbod in. Voor die tijd moeten alle asbestdaken zijn vervangen. De gemeente wil de verwijdering van asbest versnellen en gelijktijdig het plaatsen van zonnecellen stimuleren. Dit doet de gemeente door de kosten van een inventarisatierapport voor asbestverwijdering tot een maximum van €400,- te vergoeden, mits bij de vervanging van het dak minimaal 1/3 van het dak aan zonnecellen worden aangelegd.

Vragen en antwoorden

 1. Hoe gaat de gemeente eigenaren van asbestdaken informeren over de plicht tot verwijderen daarvan?
  • De eigenaren zijn uitgenodigd voor een inloopavond op dinsdag 29 januari jl. Op die avond is informatie gegeven over de regelgeving, mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen en de impact op de bedrijfsvoering. Eigenaren in het buitengebied zijn per brief uitgenodigd. Verder is er op de website, gemeentepagina en social media een oproep voor de inloopavond geplaatst.
 2. Hoe gaat de gemeente monitoren dat eigenaren op tijd actie gaan ondernemen om voor 2025 het dak te vervangen?
  • Als een asbestdak wordt verwijderd moet dit gemeld worden in het Omgevingsloket. Deze mutatie wordt doorgevoerd in de inventarisatielijst van 2016/2017.
 3. Hoe gaat de gemeente handhaven wanneer eigenaren in 2025 het asbest dak niet hebben vervangen?
  • Hiervoor zal nog beleid worden ontwikkeld.
 4. Hoe groot is de subsidiepot voor het vergoeden van de inventarisatierapporten?
  • De subsidiepot bedraagt € 12.000 euro voor de gemeente Wijk bij Duurstede.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha