Langbroek, 22 december 2018. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer H.R. Duijts (Hendrik) uit Langbroek te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Wienen van de gemeente Haarlem speldde hem afgelopen donderdag de bijhorende versierselen op in de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem. Dit gebeurde voorafgaand aan het Kerstconcert van het St. John´s College Choir uit Cambridge in samenwerking met de Bavocantorij.

Persoonlijke bijzondere verdiensten

De Koninklijke onderscheiding is hem toegekend op grond van zijn persoonlijke, bijzondere verdiensten als lid van het parochiebestuur van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem en als vicevoorzitter van de Stichting Kathedrale Basiliek St. Bavo. Gedurende de afgelopen 15 jaren was hij als bouwtechnisch adviseur, op vrijwillige en zeer intensieve basis betrokken bij de restauratie van de Kathedrale Basiliek St. Bavo. Dit is een Rijksmonument met een zeer grote cultureel-historische waarde en met nationaal en internationaal aanzien. De complete renovatie van zowel het exterieur als het interieur, was een zeer omvangrijk en complex project. Deze renovatie werd in negen fasen uitgevoerd. Deze maand is het restauratieproces voltooid.

Verbinder

De heer Duijts speelde zowel in de ontwikkeling en voorbereiding als in de uitvoering een essentiële rol en is van onschatbare waarde geweest voor het welslagen van het project. Hij gaf op een resultaatgerichte en deskundige wijze leiding aan zowel bouwkundige als financiële en logistieke zaken. Tot slot droeg hij op een inspirerende manier bij aan de verbinding tussen alle bij de renovatie betrokken disciplines, zowel professionals als vrijwilligers.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha