Wijk bij Duurstede, 25 november 2018. Tijdens de afgelopen fietskeuring op de basisscholen in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek bleek de veiligheid van de fietsen nagenoeg gelijk met die van het jaar 2017. Van de ruim 1400 leerlingen op de basisscholen van groep 3 tot en met 8 hebben ruim 850 kinderen hun fiets laten keuren. Dit houdt in dat er dus ongeveer  550 leerlingen hun fiets thuis hebben gelaten. Veilig Verkeer Nederland afd. Wijk bij Duurstede vindt het jammer dat er niet meer fietsen voor de keuring worden aangeboden. De keuring vindt plaats in overleg met de basisscholen in de gemeente. Het is dus niet de verantwoordelijkheid van de school dat de fietsen gekeurd worden. Zij geven de gelegenheid en de tijd en dat mag ook wel eens gezegd worden. Voor VVN en naar ze hopen ook de ouders/verzorgers van de leerlingen is dit een moment om eens na te denken over de veiligheid van de kinderfietsen.  Een goede en veilige fiets blijft toch de eigen verantwoordelijkheid. De kinderen gebruiken de fiets tenslotte ook op andere momenten, dan alleen naar school.  VVN vindt het jammer dat juist op zo’n dag van de keuring de fiets niet mee naar school gaat. Het aantal meegebrachte fietsen blijft dan ook teleurstellend.

Op het schoolplein

De keuringen vinden meestal plaats op het schoolplein. Als keuringsteam zie je trotse kinderen met een OK sticker omdat hun fiets aan de minimale veiligheidseisen voldoet. Maar soms is er een (grote)teleurstelling omdat door een (klein)mankement de fiets niet goedgekeurd wordt. In veel gevallen had die teleurstelling voorkomen kunnen worden. Medio november,vonden in onze gemeente de keuringen plaats, gelijklopend met de landelijke campagne “IK VAL OP”. Er werden 865 (achthonderd en vijf en zestig) fietsen ter keuring aangeboden.

Fietsverlichting

Vijfhonderd en acht en dertig fietsen (538) zijn daarvan goedgekeurd en voldeden er drie honderd en zeven en twintig (327) niet aan de minimale veiligheidseisen.  Dit is nagenoeg gelijk gebleven aan het vorige jaar, maar we hadden graag een verbetering gezien. Ondanks de landelijke campagne over de fietsverlichting ontbeert het menig fiets aan de minimale eisen daarvan. Men moet daarbij ook nog bedenken dat de fietsen van de kinderen van groep 3 en 4 niet  gekeurd worden op de verlichtingeisen. De kinderen uit die groepen krijgen dan ook een compliment als de verlichting wel in orde is. We kijken wel naar de noodzakelijke reflectoren, zoals die in de pedalen, in de wielen en de rode achterreflector.  Daar gaat het dan ook vaak mis. Verder mankeert er ook veel aan de verlichting van de fietsen van de leerlingen van groep 5 tot en met 8.  Dit zijn ook de leerlingen die best nog wel eens individueel fietsen. Het liefst zien de mensen van Veilig Verkeer Nederland, dat de vereiste verlichting vast op de fiets is gemonteerd met een koplamp die ook naar voren uitstraalt met een beter zicht op de weg. Met de huidige goed werkende LED verlichting op batterij kunnen de problemen met slechte contactjes en een slippende dynamo simpel opgelost worden. Tevens blijft de verlichting dan ook branden bij stilstand. Veel mensen denken dat een rood batterijlichtje aan de achterzijde ook gelijk de rode reflector vervangt. Dat is niet altijd het geval en daar wordt dus ook naar gekeken.

Handvatten

Een ander punt van zorg zijn de loszittende handvatten. Bij de minste geringste beweging schieten de handvatten los van het stuur, met alle vervelende gevolgen van dien. Verder blijkt ook dat de staat van de fiets in sommige gevallen zodanig slecht is, dat er nagenoeg aan geen enkele keuringseis wordt voldaan.  Verder bleek een simpele bel ook vaak niet aanwezig of defect. De fietsen worden daar uiteraard ook op afgekeurd. Dit jaar was er zelfs een leerling die aangaf dat hij altijd op de fiets naar school ging, maar op de dag van keuring de fiets thuis moest laten. Gelukkig voldeed het overgrote deel van de aangeboden fietsen wel aan de gestelde veiligheidseisen en de eigenaren daarvan kregen dan ook de bekende “OK” sticker.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha