Wijk bij Duurstede, 1 november 2018. Kinderen die in de gemeente Wijk bij Duurstede zorg en/ of hulp nodig hebben, kunnen die hier krijgen. Binnen deze gemeente startte vanuit onderwijs en zorg de proef ‘Geen kind Wijk uit’. Het doel is een makkelijk bereikbaar aanbod, waarbij kinderen de hulp krijgen die voor hen geschikt is. Het onderwijs en de zorg regelen in samenwerking die hulp. Dit is dicht bij huis, met zoveel mogelijk contact tussen de zorg en het onderwijs. Het college van b&w stelt daarvoor de komende drie jaren € 70.000 extra per jaar beschikbaar. Loket Wijk regelt die nodige zorg en ondersteuning. Het zogenaamde Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) vergroot de mogelijkheden, dat het onderwijs zo goed mogelijk past bij de ontwikkeling van kinderen. Als het kan, hoeven kinderen niet naar speciaal onderwijs buiten Wijk bij Duurstede. Het OZA is er voor kinderen van 2,5 t/m 13 jaar. Binnen het OZA werken SBO De Driehoek, basisschool Het Baken en Loket Wijk veel samen.

Kinderen, ouders, school èn gemeente hebben profijt van het OZA

Wethouder Wil Kosterman is erg te spreken over deze verbetering in het zorgaanbod aan kinderen: ‘Uit onderzoek blijkt, dat de situatie van de betrokken kinderen thuis en op school door de hulp en ondersteuning van Loket Wijk is verbeterd. Ze gaan met meer plezier naar school, kunnen beter omgaan met hun emoties en ‘doen’ het gewoon beter in deze vertrouwde en veilige omgeving. Daarnaast is er een betere samenwerking tussen de school, de zorg en het gezin. De hulpvraag is daardoor beter in beeld. Het OZA zorgt ervoor, dat de situatie van de betrokken kinderen niet verergert.’ Er zit ook een financieel voordeel aan het OZA: ‘Omdat kinderen nu in Wijk bij Duurstede kunnen blijven voor de goede zorg, besparen we op het leerlingenvervoer,’ legt wethouder Kosterman uit. ‘Zo’n 16 kinderen per jaar krijgen die zorg en ondersteuning. Door dat lokaal te regelen, besparen we ook op duurdere zorg. Het is een mooie uitkomst van een proefperiode, die in februari 2017 startte.’ Deze aanvullende ondersteuning biedt Loket Wijk aan. Dat gebeurt zo vroeg mogelijk en zo lang als nodig is. Marlous Dijk, Onderwijs Zorg Coördinator bij De Driehoek, gelooft ook in de samenwerking: ‘Door zorg en onderwijs met elkaar te verbinden, is er sneller makkelijk bereikbare hulp dicht bij huis. Dit geldt zowel voor zowel kinderen, ouders als school. Ouders en kinderen hebben met zo min mogelijk gezichten te maken. Hierdoor zijn de lijnen kort met zowel school als ouders. Door de kennis en expertise samen te voegen, worden kinderen echt gezien. Dit is iets wat binnen Het Anker van groot belang is’, vult Inge Westerveld, directrice van het Anker, aan.

De Hogeschool Utrecht heeft het OZA onderzocht

Het college van b&w heeft het eindrapport van het Lectoraat Jeugd bestudeerd. Zo konden de collegeleden een besluit nemen, waarin goed is nagedacht over de toekomst van het OZA. Het lectoraat heeft een waarderend evaluatieonderzoek gedaan. Daarvoor is op meerdere momenten gesproken met direct betrokkenen van het OZA: kinderen, ouders, medewerkers en managers van Loket Wijk en Het Anker. Het ging hierbij om de vraag hoe zij het OZA ervaren. Dat is zowel in positieve zin - wat werkt - als in de zin van wat nog beter kan. Het onderzoek leverde veel positieve resultaten op. Ook kwamen er onderwerpen naar voren, waaraan ieder graag verder wil bouwen. Dorine van Eijk, onderzoeker bij het lectoraat Jeugd, zegt hierover: ‘Regionaal is er belangstelling voor het onderzoek dat we hebben gehouden. Er zijn meer gemeenten bezig met lokale samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. Het is waardevol om van elkaar te leren. We hebben veel waardering voor de keuze van de gemeente om niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk te willen kijken naar wat het OZA betekent. Daarnaast zijn we onder de indruk geraakt van de manier waarop Loket Wijk en Het Anker de onderlinge samenwerking en afstemming in het belang van kinderen en ouders oppakken. Ze verbinden zich allemaal, ook de gemeente, aan de bedoeling van het OZA: kinderen binnen de gemeente onderwijs en jeugdhulp bieden. Hierdoor hoeven ze niet verder weg naar het speciaal onderwijs. Uit ander onderzoek blijkt ook, dat dàt juist werkt.’ Het Lectoraat Jeugd is onderdeel van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha