Cothen, 8 oktober 2018. Met de plaatsing van zonnepanelen op een vernieuwd dak en het installeren van een systeem zonnecollectoren/zonneboiler is deze zomer een vrij lange periode van onderhoudswerkzaamheden groot onderhoud aan sporthal De Rijnsloot afgesloten. Het bestuur van Stichting Sportvoorzieningen Cothen en haar gebruikers willen deze vernieuwingen presenteren aan alle betrokkenen op donderdag 1 november 16.00 uur.

Inzet van vrijwilligers

Het is alweer 30 jaar geleden dat het sportcomplex door zeer veel zelfwerkzaamheid is gebouwd. Met een even grote inzet van vrijwilligers is het geheel al die jaren prima onderhouden. Maar na al die jaren en intensief sportgebruik werd het noodzakelijk grote onderhoudsmaatregelen uit te voeren. Daarvoor werd voor het eerst ondersteuning van de gemeente gevraagd, wat een vrij lange periode van overleg vergde. Daarnaast zorgde de verplaatsing van het gymonderwijs naar de sporthal voor ingrijpende maatregelen. Het gymnastieklokaal moest wijken voor bebouwing en werd ingepast in de sporthal.

Energiebesparing

De laatste projecten in het geheel stonden in het teken van maatregelen energiebesparing en duurzaamheid. Allereerst werd de bestaande verlichting van hal en bijruimtes voorzien van led-verlichting. En: na dertig jaar was vernieuwing van het dak en de cv-installatie noodzakelijk. In samenspraak met de lokale bedrijven werd dat aangegrepen om voor uitvoeringen te kiezen die weliswaar grotere investeringen vereisten, maar voor de exploitatie voordelen betekenen qua energiebeheer. Het bestuur van Stichting Sportvoorzieningen Cothen is tevreden met en trots op 30 jaar onderhoud en beheer - geheel in handen van eigen vrijwilligers - en op de genomen maatregelen in het kader van duurzaamheid en energiebesparing.

Presentatie

Op donderdagmiddag 1 november om 16.00 uur is er voor alle belangstellenden gelegenheid te zien en te horen wat er tot stand is gekomen. De bedrijven geven een korte mondelinge presentatie van hun werk en is een korte rondleiding. In informele sfeer is daarna gelegenheid om over alles nog eens van gedachten te wisselen. Een uitnodiging gaat half oktober naar alle betrokkenen: gebruikers, werkers, gemeente, ondersteuners, pers en collega-beheerders van sportcomplexen in de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha