Wijk bij Duurstede, 21 juni 2018. Voor degenen die het interessant vinden is er op de gemeentelijke website het 'ontwerp Groenstuctuurplan' te vinden. Eigenlijk een intern stuk dat gebruikt kan worden bij beslissingen over bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen en gebruikswaarden, daarnaast is er e.e.a. te lezen over natuurwaarden en cultuurhistorische aspecten.

Kwalitatief beter groen

Het doel van het rapport is om kwalitatief beter groen te verkrijgen binnen de gemeente, bewoners te betrekken bij het groen in hun directe omgeving en de diversiteit in flora en fauna te behouden en te vergroten. Omdat het rapport veel visuele informatie geeft is het ook aantrekkelijk om te lezen als men belangstelling heeft voor de huidige stand van zaken en de toekomstvisie op 'Groen'. De soortenrijkdommen van grassen en wilde planten en het daaraan gekoppelde maaibeleid komen ook aan bod. Voorbeeld van dit gewijzigde beleid is de gevlekte orchis op de foto, door niet te dicht aan de waterkant te snoeien krijgt na een aantal jaren deze soort de ruimte zich te verspreiden, nu te zien op meerdere gedeelten langs de Geerweg.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha