Wijk bij Duurstede, 23 april 2015. De stukjes asbestverdacht materiaal die vorige week voor onderzoek zijn opgestuurd, blijken hechtgebonden asbest te zijn. Het is dezelfde soort asbest als de stukjes die vorig jaar april in dit gebied zijn aangetroffen. Het is geen asbest dat in het gebouw van de vroegere St. Jozefschool zat, dus ook nu is het vermoeden dat deze asbeststukjes in de jaren ’70 zijn vrijgekomen bij de sloop van een oud schoolgebouw dat daar toen stond. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 21 april jl. besloten om het speelterrein geheel te laten afdekken, waardoor hier voor spelende kinderen geen risico meer is om in contact te komen met asbest. De werkzaamheden worden in overleg met omwonenden uitgevoerd. Zij ontvangen vandaag een brief over de uitkomsten van het onderzoek en het vervolg.

Advies GGD

De GGD regio Utrecht heeft de onderzoeksresultaten beoordeeld en geeft dit aan: ‘Asbest kan een risico vormen wanneer losse vezels in de lucht terecht komen en worden ingeademd. De gevonden stukjes asbest zijn hechtgebonden: dat betekent dat asbestvezels niet makkelijk uit dit materiaal vrijkomen. Mocht het toch een keer gebeuren dat een stukje asbesthoudend materiaal kapot gaat en losse vezels vrijkomen, dan nog verwachten we niet dat dit leidt tot risicovolle concentraties asbestvezels in de lucht.’

Hoe kan het dat in dit gesaneerde gebied toch weer asbest is aangetroffen?

Vorig jaar heeft de gemeente na de vondst van stukjes asbest het speelterreintje van zelfbeheerders tot ruim 50 cm diepte uitgegraven en opgehoogd met schoon (gecertificeerd) zand. Zo werd eventuele blootstelling aan asbest uitgesloten. Die werkzaamheden zijn goed uitgevoerd. Dat er nu toch weer asbeststukjes in het zand lagen, heeft zeer waarschijnlijk te maken met de werking van het zand. Het pas gevonden asbest bevond zich mogelijk vlak onder het ontgraven gebied, waarop schoon zand is aangebracht. Op het moment dat zand en grond nat worden (regen), kan dit onder vast materiaal gaan kruipen en dat vaste materiaal (in dit geval asbeststukjes) naar boven duwen. Na verloop van tijd kan het asbest boven de grond komen. Dit is de meest aannemelijke verklaring voor de nieuwe asbestvondst.

Het college van b&w stelt de veiligheid voorop

Burgemeester Tjapko Poppens geeft aan: ’We hebben als college besloten om de veiligheid leidend te laten zijn. Daarom willen we het speelgebied af laten dekken. Dat kan door gras(matten) of tegelverharding; een combinatie hiervan is ook mogelijk. Door de afdekking moet de kans op naar boven komen van nieuwe asbestdeeltjes straks nihil zijn,’ aldus de burgemeester. Hij voegt eraan toe: ‘De groep zelfbeheerders heeft de wens geuit om samen met andere buurtbewoners mee te praten over welke afdekmogelijkheid het uiteindelijk gaat worden en hoe de uitvoering daarvan zal plaatsvinden. Binnenkort ontvangen de omwonenden van het gebied hierover een uitnodigingsbrief van de groep zelfbeheerders. De werkzaamheden die bij dit gesprek worden afgesproken, worden spoedig daarna uitgevoerd.’

Het asbest dat nu nog in de grond zit, blijft dus liggen

Het is mogelijk dat in de toekomst -bij ontwikkeling van dit gebied- wel asbestverwijdering moet plaatsvinden. Op dat moment wordt dat dan opgepakt. De bouwhekken blijven staan totdat de werkzaamheden starten. Kinderen kunnen nu niet in het zand en bij de speeltoestellen komen, maar hun veiligheid gaat voor alles. De rest van het terrein blijft vrij toegankelijk, omdat er bij normaal gebruik geen direct gezondheidsgevaar is. Het advies blijft van kracht om hierin niet te graven of de bodem anderszins te verstoren.  


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information