Wijk bij Duurstede, 29 januari 2018. De gemeente Wijk bij Duurstede houdt in november 2017 een niet representatieve enquête om de voorkeur van de Hah bladen in de gemeente te bepalen. Op zich niks mis mee, wat de gemeente met de verkregen informatie doet is wel iets mis. U denkt als respondent mee te werken aan onderzoek waarin de gemeente vraagt naar HOE u een krant leest, daarmee bedoelt de gemeente vreemd genoeg WELKE krant de voorkeur heeft. De interessante vraag hoe u het lokale nieuws tot u neemt, bijvoorbeeld in de vorm van websites, krant, als e-paper, op je tablet of smartphone wil men niet weten. De grote meerderheid van de respondenten geeft aan (79%) beide Hah bladen te lezen. Een zeer klein percentage geeft aan een voorkeur te hebben voor krant A of B. Onduidelijk wat dan het doel en de vervolgstappen zijn, immers de grote meerderheid leest beide Hah bladen en er is geen betekenisvol verschil geconstateerd d.m.v. deze enquête. Men geeft duidelijk aan op haar Facebook pagina dat er alleen een voorkeur opgegeven moet worden en beslist geen toelichting wenst op uw keuze en ander gemekker, daar is de gemeente duidelijk niet in geïnteresseerd.

Dweilen met de kraan open

Aan de hand van de antwoorden die op deze site (Q&A d.d. 17-01-2018) door de gemeente worden gegeven, wordt vermeld dat de reden een aanbesteding is. Het contract voor plaatsing van het gemeentenieuws met de Wijkse Courant liep af. Vervolgens gaat de gemeente over tot het plaatsen van deze informatie in beide bladen met als motivatie: - laag prijsje bij beide bladen (€ 17.000, heeft u dat zo op de plank liggen?) - omdat het zo goed gaat met de economie, kunnen ze geen bezorgers krijgen en wij willen als gemeente dat diegene die het op papier wil ontvangen, één van die twee kranten bezorgd krijgt. Om er zeker van te zijn dat de gemeentepagina gelezen wordt. Je zou toch mogen verwachten dat er een heldere geest bij de gemeente is, nu de enquête aangeeft dat er niet een bepaalde voorkeur is, een besluit neemt om één Hah blad te selecteren dat op basis van prijs het beste voorstel heeft en goed bezorgd wordt. Maar nee, de gemeente maakt geen koppeling tussen de bezorging en haar betaalde bekendmakingen in de Hah bladen. Deze motivatie om dan in beide Hah bladen te publiceren geeft aan dat het wel een zaak van de gemeente is, anders had één Hah blad volstaan voor de helft van de prijs (Wijksnieuws 8500€). Geen enkel raadslid heeft in de afgelopen jaren vragen over de bezorging van de Hah krant (Wijkse Courant) en de gemeentelijke bekendmakingen daarin. Gemeente doet er geen onderzoek naar en maakt ook geen contractuele afspraken als de krant niet bezorgd wordt. Als een gemeente zoveel waarde hecht aan haar publicaties, moet de bezorging en nabezorging goed geregeld zijn.

Drogreden

Door nu in beide Hah bladen te publiceren stelt men, verhoogt men de kans. Waarop de gemeente dit baseert is een raadsel, de enquête vraagt naar een voorkeur voor een krant en niet naar het lezen van de gemeentepagina en is niet geïnteresseerd in de toelichtingen die de geënquêteerden geven. Met een overheid die vanaf 2014 deze officiële publicaties digitaal publiceert, een bijna 100% internettoegang volgens het CBS in Nederland, in de leeftijdsgroep boven 65 plus inmiddels 88%, een grotere groep niet-lezers (9%) van de Hah bladen en een gemeente die geen werk maakt van de bezorging, vind ik de argumentatie onjuist en het over de balk smijten van gemeenschapgeld. Temeer omdat al per 1 januari 2014 alle gemeenten verplicht zijn om de officiële bekendmakingen (verordeningen, regelingen, omgevingsvergunningen, apv-vergunningen, bestemmingsplan wijzigingen enzovoort), digitaal te publiceren, op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit wordt ook in de gemeente WbD via www.wijkbijduurstede.nl en www.overheid.nl gedaan. Je kunt ze ook rechtstreeks in je mailbox krijgen. Doel is duidelijk: via één bron alle relevante en rechtsgeldige regelgeving kunnen raadplegen. De wekelijkse samenvatting van deze gemeentepagina verwijst ook in elk artikel naar deze bron. Vanwege het ontbreken van deze noodzaak (en een kostenbesparing) hebben veel gemeenten daarop besloten niet meer te publiceren in Hah bladen. Slecht presteren wordt beloond. Maar zo anders werkt het in Wijk. Men heeft een budget, wenst kennelijk haar communicatiedoelstelling bij analoge (printmedia) te vervullen met onbekend resultaat en ziedaar, met een pennenstreek hebben beide Hah ieder € 8.500 in de pocket voor niet verplichte gemeentelijke bekendmakingen in de Hah bladen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha