Wijk bij Duurstede, 18 juni 2018. ‘Windmolens maken wel degelijk ziek’ Googel eens naar de gelijknamige titel van een medisch artikel over alle gezondheidsklachten. Dat als gevolg van de toenemende hoogte, geluidshinder, laag frequent geluid!, vibraties, en vooral te weinig afstand van woningen: ‘In Beieren - voorloper in windenergie - heeft de federale overheid in 2016 besloten dat de minimale afstand tussen turbines en bewoning tienmaal de tiphoogte moet bedragen.’ Voor de Goyerbrug zou dat dan 2,5km moeten worden! Bron: Medisch Contact, 22-03-2018. Zie ook het boek van prof. dr. Colin Hansen. ‘Wind Farm Noise: Measurement, Assessment and Control’ (2017).

Windenergie: Aantoonbaar draagvlak onder direct omwonenden

‘Dat is voor ons erg belangrijk’, valt er nu te lezen in het Houtense coalitieakkoord. Binnen een straal van 1km was van de eerder geënquêteerde 37 gezinnen 89% tegen windmolens (AD/UN 2-6-2018). De impact blijkt echter tot wel 2,5km ver te reiken, dus ook voor omwonenden ver over de gemeentegrens. Daarmee wordt ‘aantoonbaar draagvlak’ een onhaalbare kaart.

Mogelijke gevaren scheepvaart

‘Het AR-kanaal is één van de drukst bevaren kanalen ter wereld met 100.000 schepen per jaar’. Stel een wiek breekt af en valt op een schip met een gevaarlijke chemische of explosieve lading en er volgt een ramp …! Zijn RWS-beleidsregels voor megawindmolens wel up-to-date: ‘50m uit de rand van de vaarweg?’ Hoe zit het met risicoanalyses?

Conclusies draaiproef Houten en Windpark Goyerbrug

Overdag meer en ’s nachts minder draaien biedt weinig soelaas voor hinder. Die wordt met 250m hoge windmolens nog erger. Daarom is bij de juiste heroverwegingen de enige verstandige conclusie: Windpark Goyerbrug afblazen!

Klimaatneutraal In 2040

Dat biedt (ook Wijk) tijd voor alternatieven. Niemand zit te wachten op (nog) een windmolendrama voor omwonenden in de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede! D. v.d. Berg / C. de Zeeuw

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha