Wijk bij Duurstede, 29 maart 2018. Proficiat met de verkiezingsuitslag voor VVD, PCG en WijkNu, dat is ook een heel duidelijk protestsignaal van de inwoners, waarvan 64% indertijd al tegen windmolens heeft gestemd. Het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid 2016 – 2020 daar op aanpassen is een democratische noodzaak! We wensen de kandidaat-partijen veel succes bij de formatie en deelname in de nieuwe coalitie, de opmaat naar meer vertrouwen in de politiek? Graag uw aandacht voor een paar belangrijke punten waar we het in ons eerdere artikel Windmolens WbD 'vergeten' in Verkiezingskrant?, deels ook al over gehad hebben.

Cultuuromslag politici en ambtenaren

Dat gaat wat beter, maar het is nog niet de praktijk van alle dag (vaak nog te horen op verjaardagsfeestjes). Vooral credo’s van WijkNu: ‘vernieuwing, openheid, samenwerking en dienstbaar’, zouden ambtenaren en politici beter moeten waarmaken. Ook het empathisch vermogen mag nog wel een paar tandjes hoger. NB Er wordt nog wel eens vergeten dat de gemeente er voor de inwoners is, en niet andersom!

Belang en voordelen inspraak burgers

‘Hoe je inspraak ook regelt: geef burgers echte invloed!’ (Eigen Huis magazine, maart 2018). ‘Bestuurders zijn doodsbang voor inspraak’ zegt universitair docent risicomanagement, Eelco de Groot. Maar tijdige inspraak kan ook een hoop problemen en frustraties van burgers, bestuur en ambtenaren voorkomen. Als alle hobbels vooraf genomen zijn, hoeven projecten ook niet later door protesten afgeblazen te worden. Dan wordt er ook niet onnodig belastinggeld verspild door te premature inzet van het ambtenarenapparaat en dure consultants. (Wellicht overbodig om te zeggen dat e.e.a. ook geldt voor tijdig overleg met buurgemeente en provincie. Niet alleen gluren bij de buren, maar vooral praten en lobbyen, en dat gebeurt, maar wel met wisselend succes.)

Herziening Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid 2016 - 2020 (hierna Milieuplan genoemd)

Zoals eerder vermeld, zijn er toch windmolens in het Milieuplan opgenomen, en dat is in mei 2016 vastgesteld door de gemeenteraad (SP, GL en D66 hadden een meerderheid). Terwijl nota bene een meerderheid van de inwoners tegen windmolens was, en de aversie (ook in Houten) terecht steeds groter wordt door de overlast! Dus is het Milieuplan de facto vastgesteld zonder mandaat van de burgers, en dat heet ‘onzorgvuldig bestuur’. Bovendien, als het (politieke) tij keert, moet men de bakens verzetten: de meerderheid is nu tegen windmolens!. Daarom hierbij de oproep aan de nieuwe raad om deze fout z.s.m. te herstellen en het Milieuplan te herzien. NB Wanneer was eigenlijk de aankondiging van de tervisielegging? En is die ‘windmoleninvasie’ wel duidelijk en breed gecommuniceerd, of is dat ‘vergeten’, en heeft het amnesievirus weer rondgewaard in de burelen?

Klimaatneutraal in breder perspectief

Waarom Wijk al ‘een voorbeeld voor duurzaamheid’ in 2030, of is het toch een wedstrijdje met Houten (2040)? Houd ambities realistisch: klimaatneutraal in 2040: 10 jaar extra tijd voor inspelen op verdere ontwikkelingen! Kijk nog eens kritisch naar dat advies van Ecofys: 13-16 windmolens! Hebben die soms aandelen in daarin? NB De eerste waterstofauto’s zijn er al, en in 2030 rijden we allemaal op waterstof, of waterstof-elektrisch, dus straks geen C02-uitstoot door verkeer. De Nederlandse industrie heeft al plannen ingediend om de 40% CO2-uitstoot snel te reduceren. Ontwikkelingen gaan snel: zonne-energie, geothermische energie, kernfusie, enz. Volkskrant 28.03.2018 ‘Dit lab in Eindhoven kan temperaturen zo hoog als de zon aan. Dat is een belangrijke stap vooruit in de Kernfusie! Heel goed nieuws voor de fusiereactor Iter, Frankrijk, al gereed in 2025. Terecht wordt er al veel gedaan, maar paniekvoetbal (met windmolens) is anno 2018 niet meer opportuun. Laten we meer geduld en vertrouwen hebben in de toekomst!

Tot slot

We hebben u even door de ogen van enigszins cynische, kritische burgers laten kijken, niet verkeerd toch? (De gemeente heeft enige tijd geleden zelf de inwoners geënquêteerd over hun functioneren, wat is de uitslag?)

Met vriendelijke groet, mede namens al die inwoners die tegen windmolens zijn, D. v.d. Berg

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha