Aangepaste nota parkeerbeleid aangenomen

logo gemeente politiek

logo gemeente politiek

Wijk bij Duurstede, 7 januari 2015 Na 15 jaar nam de gemeenteraad gisterenavond de met een amendement gewijzigde nota parkeerbeleid 2014 van het college aan. De nota parkeerbeleid 2014 geldt voor de komende 10 jaar.

Amendement

Nadat vertegenwoordigers van de stichting Wijkse Stadshaven en inwoners van rond het evenemententerrein de raad en het college hadden toegesproken, kwam het amendement dat gezamenlijk werd ingediend door VVD, PVDA, D66, CDA, BBnu en PCG aan de orde.

Debat

Verantwoordelijk wethouder Burger was anders dan de insprekers en de raad de mening toegedaan dat het proces voor het tot stand komen van de nota goed is verlopen. In het voorstel aan de raad is te lezen “In een co-creatief traject met een werkgroep bestaande uit inwoners, ondernemers en belangengroepen uit de binnenstad en de schil daaromheen is een conceptnota parkeerbeleid opgesteld waarin een analyse is gedaan van de huidige parkeersituatie en een visie is neergelegd met betrekking tot de toekomstige gewenste parkeersituatie”.

Na verschillende vragen en antwoorden leek het erop dat de wethouder en raad het met een aanpassing van het amendement eens konden worden over de wijzigingen in de nota. Na een schorsing bleek dit niet het geval te zijn en werd het amendement in stemming gebracht. De SP stemde tegen het amendement hiermee werd het amendement aangenomen. Hierna werd de (gewijzigde) nota Parkeerbeleid 2014 in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

Onderzoek

De wijzigingen die zijn doorgevoerd in de nota hebben vooral betrekking op breed onderzoek naar de meest realistische (kort/lang) parkeerlocaties en de verkeersroutering in overleg met betrokken organisaties en een representatieve afspiegeling van de inwoners. Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, grote investeringen, worden pas uitgevoerd als deze na realisatie van fietsenstallingen nodig blijken te zijn.

Lees ook: