Vuurwerk bij jaarwisseling

WB fotografie 0620
WB fotografie 0620

Pas op met vuurwerk/foto archief ditiswijk.nl

Wijk bij Duurstede, 29 december 2014. De gemeente vraagt aandacht voor zaken die juist bij de jaarwisseling een rol kunnen gaan spelen maar niet toegestaan zijn, zoals bijvoorbeeld het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en het verbranden van materialen. ‘Laten we vooral allemaal niet vergeten, dat de viering van Oud en Nieuw een gezellig gebeuren is, waar velen lang naar uitzien, jong en oud. Extra fijn is het, als de viering op een prettige wijze verloopt. Iedereen heeft daar zijn eigen aandeel in, ook jij. Laten we het met zijn allen gezellig houden en zorgen dat het een feest blijft!’

Geen agressie tegen hulpverleners!

Gelukkig heeft vrijwel iedereen groot respect voor mensen met een hulpverlenende taak. Toch komt agressie tegen hulpverleners voor. Dit is onacceptabel, het raakt niet alleen de hulpverleners zelf, maar zorgt er ook voor dat ze hun taak niet goed kunnen uitvoeren. Of het nu gaat om verbaal geweld of fysiek geweld: agressie en geweld tegen hulpverleners, in welke vorm dan ook, worden niet geaccepteerd. Doet dit zich voor, dan wordt er meteen aangifte gedaan en volgt snelrecht.

Overlast (illegaal) vuurwerk

De gemeente vraagt ieder om (anoniem) de politie te bellen bij het vermoeden dat ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of verkocht. Door illegale handel en opslag aan te pakken, wil de gemeente samen met de inwoners gevaarlijke situaties in de woonwijken tegen gaan.

Ook kun je het de politie (anoniem) vertellen als je weet dat personen regelmatig te vroeg (illegaal) vuurwerk afsteken. Dan kan de politie hiertegen optreden. Zo wordt de vuurwerkoverlast in de week voor de jaarwisseling zoveel mogelijk beperkt.

De politie is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0900-8844. Voor anonieme meldingen kun je bellen met telefoonnummer: 0800-7000.

Vuurwerk kopen

Je kunt net als voorgaande jaren op drie werkdagen vuurwerk kopen. De koopdagen zijn 29, 30 en 31 december. Je mag niet meer dan 25 kilo vuurwerk kopen en in huis bewaren.

Gewijzigde afsteektijden

Om de vuurwerkoverlast overdag te beperken, heeft het kabinet de afsteektijden van vuurwerk verkort. Vuurwerk mag alleen nog worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Dus niet meer op 31 december vanaf 10.00 uur in de ochtend. Je riskeert een boete als je vuurwerk afsteekt buiten de toegestane afsteektijden.

Minimumleeftijd om vuurwerk te kopen

Op de verpakking van legaal vuurwerk staat vanaf welke leeftijd het mag worden gekocht. De minimumleeftijd is 12 jaar, 16 jaar of 18 jaar. Dit is afhankelijk van het soort vuurwerk en de hoeveelheid kruit die erin zit. De verkoper mag naar een identiteitsbewijs vragen.

Let op verkoopvergunning

Alleen vuurwerkwinkels met een vergunning mogen vuurwerk verkopen. Het vuurwerk dat je in deze winkels koopt, moet voldoen aan wettelijke eisen. Je kunt een legale vuurwerkwinkel herkennen aan een bordje met de tekst: ‘Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden.’

Wanneer naar Halt?

Voor de volgende vuurwerkovertredingen kan een jongere van 12 tot 18 jaar een Halt-straf krijgen: het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd; het bezit van consumentenvuurwerk tot 50 kilo buiten de periode dat je vuurwerk mag kopen of afsteken; het bezit van o.a. lichter professioneel vuurwerk tot 25 kilo; strafbaar baldadig gedrag met vuurwerk. De straffen bij Halt voor vuurwerkdelicten variëren van 2 uur tot 16 uur. Hoe hoog je straf precies wordt, hangt af van wat je hebt gedaan, hoe oud je bent en of je al eerder bij Halt bent geweest. Bij Halt krijg je een leer- en/of werkstraf, moet je de schade vergoeden en je excuus aanbieden. Als je je goed aan de afspraken hebt gehouden, krijg je geen aantekening in de justitiële documentatie.

Vuurtje stoken tijdens de jaarwisseling aan banden

Tijdens de komende jaarwisseling is het niet toegestaan om vuurtjes te stoken op de openbare weg of op andere openbare plaatsen. Uiteraard gaat het niet over het afsteken van legaal vuurwerk. Het verbranden van autobanden, kerstbomen e.d. op de openbare weg is tijdens de jaarwisseling verboden. Zulke vuren leiden tot (brand)gevaarlijke situaties. Daarom is met de politie en de brandweer afgesproken dat tijdens de jaarwisseling streng wordt opgetreden tegen wie zich niet houdt aan het verbod. De politie zal tijdens de jaarwisseling mensen hiervoor aanhouden.

Vuurwerkresten opruimen

Na afloop van het afsteken van al het vuurwerk in de nacht van 31 december op 1 januari ruimen al veel mensen de vuurwerkresten op. Soms wordt in een straat massaal de bezem gepakt, waardoor in een gezellige sfeer gelijk het afval van straat verdwijnt. De gemeente vraagt iedereen dit in zijn of haar straat ook te doen. Door gelijk de vuurwerkresten op te ruimen, bereik je twee doelen. 1. Op 1 januari kunnen kinderen niet gewond raken als ze tussen het vuurwerkafval onontploft vuurwerk vinden, dat zij daarna proberen aan te steken. 2. Ook is gelijk het afval van straat, dat anders nog wekenlang blijft liggen en een vieze aanblik geeft. Zo houden we met zijn allen Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede veilig en schoon!

Schoolpleinen verboden gebied

Op 31 december en 1 januari zijn de schoolpleinen in deze gemeente verboden gebied. De aanleiding is de overlast die tijdens en na de viering van Oud en Nieuw op de pleinen ontstaat. Deze maatregel is al enkele jaren van kracht, waardoor de jeugd op de hoogte is. De politie ziet erop toe, dat iedereen zich aan deze maatregel houdt. Bij vaststelling van overtreding zal de politie optreden tegen de betreffende persoon/personen.

Veiligheidstips afsteken vuurwerk

 • Steek vuurwerk altijd buiten af, nooit binnen.
 • Draag geen brandbare kleding of een capuchon.
 • Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.
 • Steek geen vuurwerk uit je hand af.
 • Vuurwerk wordt vaak in de hand afgestoken en dan weggegooid. Dat is ronduit gevaarlijk, omdat nooit met zekerheid te voorspellen valt wanneer het vuurwerk zal ontploffen en waar het precies terecht zal komen.
 • Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond (en niet op de stoeprand!).
 • Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond. Bijna alle vuurpijlenpakketten bevatten tegenwoordig een pvc-buis.
 • Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem.
 • Let op omstanders (mens en dier).
 • Let op de windrichting.
 • Houd vuurwerk buiten het bereik van kinderen.
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar.
 • Neem voldoende afstand, minstens 6 meter.
 • Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt? Zet dan een veiligheidsbril op.

Herkennen van legaal vuurwerk

Legaal vuurwerk is wettelijk toegestaan. Je kunt het herkennen aan de verpakking. Daarop moet staan: een goed leesbare, Nederlandstalige handleiding; de tekst: ‘Geschikt voor particulier gebruik’; informatie over de fabrikant; het artikeljaar en productiejaar; een vermelding of afbeelding van de effecten van het vuurwerk na het afsteken. (Bron: wijkbijduurstede.nl)