Overlegorgaan stadspromotie: Wijk is monumentaal, springlevend en eigenwijs

WbD vanafkerktorenWijk bij Duurstede moet op de kaart worden gezet
WbD vanafkerktoren

Wijk bij Duurstede springlevend, eigenwijs en monumentaal/foto archief ditiswijk.nl

Wijk bij Duurstede, 13 oktober 2014. Begin april liet de gemeente Wijk bij Duurstede weten dat er een breed draagvlak was voor de promotie van Wijk bij Duurstede. De krachten werden gebundeld in het ‘Overlegorgaan Promotie Wijk bij Duurstede. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad werd de draad van stadspromotie weer opgepakt. De redactie van ditiswijk.nl vroeg onlangs naar de stand van zaken.

Wethouder verantwoordelijk

‘In mei 2014 is de gemeenteraad geïnstalleerd en is het nieuwe college aan de slag gegaan met de uitvoering van het coalitieakkoord. Wethouder Wil Kosterman is sinds mei 2014 bestuurlijk verantwoordelijk voor het programma Citymarketing’ aldus de gemeente Wijk bij Duurstede.

Merkwaarden

‘Met het Overlegorgaan Promotie Wijk bij Duurstede, bestaande uit vertegenwoordigers van Vereniging Citymarketing Wijk bij Duurstede, Wijk nog Leuker, OKW, VVV en Horeca Nederland zijn nu vijf geanimeerde en constructieve overleggen gevoerd onder voorzitterschap van wethouder Kosterman. Het doel van deze overleggen is steeds om met elkaar te kijken hoe Wijk bij Duurstede het beste op de kaart kan worden gezet door gebruik te maken van elkaars energie, kennis en middelen. De gemeente wil dit proces vooral stimuleren, faciliteren en mede richting gegeven. Concreet is gekeken naar de rol en taakverdeling tussen gemeente en partners. Ook is gediscussieerd over de merkwaarden van Wijk bij Duurstede, met als conclusie dat de merkwaarden: monumentaal, springlevend en eigenwijs onze gemeente (en haar inwoners) het beste omschrijven.’

Liefde aan het water

Op de vraag wat er rest van het credo ‘Liefde aan het water’, de basis voor herpositionering van Wijk bij Duurstede als kunst en cultuurstad in 2013 bedacht door bureau HIP, is het antwoord van de gemeente als volgt: ‘De Vereniging Citymarketing gebruikt de slogan “Liefde aan het water” en het bijbehorende logo. De gemeente hanteert -net als de andere partners in het Overlegorgaan Promotie Wijk bij Duurstede- het eigen logo en maakt ook geen gebruik van de slogan ‘Liefde aan het water’. Bij de deelnemers aan het Overlegorgaan is gepeild of er behoefte is aan de ontwikkeling van een nieuw gezamenlijk logo dat iedere organisatie naast het eigen logo kan gebruiken. Vooralsnog is geconcludeerd om nu vooral gezamenlijk energie te steken in het ontwikkelen van meer inhoudelijke initiatieven, zoals het opstellen van een evenementenkalender voor 2015. Wellicht dat op termijn de ontwikkeling van een gezamenlijk logo wordt opgepakt.’

Onderzoek

De gemeente wil op korte termijn een onderzoek laten uitvoeren naar hoe het winkelend publiek de binnenstad beleeft. De gemeente vindt het belangrijk dat de resultaten van het onderzoek ondernemers informatie en munitie geven om hun ondernemerschap in de toekomst te versterken. Onderzoeksvraag en doelstelling worden op dit moment daarom in een werkgroep, bestaande uit leden uit het Platform, verder uitgewerkt. De bedoeling is om een dergelijk onderzoek regelmatig te laten uitvoeren. Het overlegplatform heeft zich recent unaniem positief uitgesproken over het initiatief van de Vereniging Citymarketing Wijk bij Duurstede om bij de uitvalswegen van de gemeente vlaggenmasten te plaatsen. Dit plan voor ‘citydressing’ past in het streven van alle partners om bezoekers aan onze stad een gastvrij en welkom onthaal te geven.

Toeristisch overstappunt

Ook het plaatsen van een Toeristisch Overstappunt in de Stadshaven is door de deelnemers omarmd. ‘Dit stelt bezoekers in staat om beter wegwijs te worden in onze stad.’ Op dit moment buigt het Platform zich over de vraag hoe elke partij een bijdrage kan leveren aan de door de Vereniging Citymarketing Wijk bij Duurstede en Hart van Wijk te organiseren kerstmarkt. De redactie van ditiswijk.nl heeft gevraagd wie de kosten voor dit onderzoek en de uitvoering van de zogenaamde citydressing voor zijn rekening neemt. ‘Het vlaggenplan en het toeristisch overstappunt worden uit het budget voor citymarketing bekostigd (25.000 euro). Het onderzoek naar de beleving van de binnenstad omvat vele aspecten (koopstromenonderzoek, imago-onderzoek en omvang detailhandel) en vormt mede de input voor een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad. Mogelijkerwijs worden de kosten van deze onderzoeken ook deels betaald uit de middelen die worden ingezet voor het nieuwe bestemmingsplan’, luidt het antwoord.

Beter vinden

Wethouder Kosterman constateert dat gemeente en partners elkaar steeds beter weten te vinden bij het vormgeven van de promotie van Wijk bij Duurstede, zowel procesmatig als op de inhoud: “Dat is mooi maar ook nodig. Veel meer mensen in Wijk maar zeker ook daarbuiten willen we laten genieten van alles wat onze drie kernen te bieden hebben!”  

Lees meer over de voorgeschiedenis in de eerder geplaatste artikelen: