Voorzitter Vereniging Citymarketing legt functie neer

citymarketing

citymarketing

[UPDATE]Wijk bij Duurstede, 14 januari 2014. Pieter de Kort heeft gisteren met directe ingang zijn functie van voorzitter van de vereniging CityMarketing Wijk bij Duurstede neergelegd. Als reden hiervoor geeft hij zijn analyse dat met de vereniging, die pas ruim een half jaar geleden opgericht is, niet het beoogde doel ‘versterking van de economische bedrijvigheid in Wijk, te beginnen met de binnenstad’ bereikt kan worden. “En er zijn betere manieren om dat doel te bereiken.”

Strategisch platform

De Kort: “De gemeente Wijk bij Duurstede heeft inmiddels onder voorzitterschap van de burgemeester een nieuw, meer strategisch georiënteerd platform ingesteld, waarin een aantal voor de promotie van de stad bepalende partijen opgenomen zijn. Dit geeft verwarring en verdeeldheid over wat nu waar moet gebeuren, waarbij het platform een steviger uitgangspositie krijgt dan de vereniging nu heeft. Dit is versterkt door het niet meedoen in de vereniging van partijen als VVV, WNL,en OKW en het onlangs uittreden van de Wijkse horeca uit de vereniging CityMarketing. Daarmee kalft het draagvlak van de vereniging als aparte belangenbehartiger voor de binnenstad, laat staan voor Wijk totaal, sterk af.”

Ondernemers zelf handen ineen

“Daarnaast is mijn opvatting dat de betrokkenheid van- en participatie in- het promoten van de binnenstads-ondernemingen door de ondernemers zélf veel beter zou moeten”, aldus De Kort. “Het zou toe te juichen zijn als er een paar ondernemers uit de binnenstad met voldoende aanzien en respect de handen ineen zouden slaan en zich in zouden gaan zetten voor een betere economische en toeristische profilering van Wijk bij Duurstede door klantgerichter te gaan opereren. Mogelijk los van bestaande posities, structuren en personen. Een nieuw elan vanuit de ondernemers zelf die samen op gaan trekken om Wijk weer op de kaart te zetten, met inzet van en namens winkeliers, horeca, galeries, de haven en vastgoed exploitanten die bereid zijn zich te vernieuwen. Klantgerichtheid begint bij de ondernemers zelf, promotie van de binnenstad vraagt om samen daarin op te trekken. Dat kan dan strategisch begeleid en gefaciliteerd worden door het platform.”  

Reactie burgemeester Poppens

‘Burgemeester Tjapko Poppens heeft kennis genomen van het terugtreden van de voorzitter van de Vereniging Citymarketing Wijk bij Duurstede’, aldus de reactie van de gemeente Wijk bij Duurstede. ‘Naar aanleiding hiervan heeft hij het initiatief genomen om het bestuur van de vereniging op korte termijn uit te nodigen om toedracht en achtergronden duidelijk te krijgen. Ook de teruggetreden voorzitter wordt bij dit gesprek uitgenodigd.’