Openbaar fractieberaad PvdA maandag 6 januari

logo pvda nieuwPVDA start de verkiezingscampagne

logo-pvda-nieuw

Wijk bij Duurstede, 30 december 2013. De lokale PvdA fractie houdt openbaar fractieberaad op 6 januari om 20.30 uur. Er wordt vergaderd bij de familie Wijnker, Londiniumdreef 93, Wijk bij Duurstede. De fractie is eerst aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst in het Gemeentehuis. Daarna is het fractieberaad op eerder genoemd adres.

Agenda

Op de agenda staat o.a. de avond van de raad van 7 januari a.s. De komende maanden worden veel wijzigingen in de Jeugdzorg, AWBZ en Sociale regelingen besproken. Voor de PVDA belangrijke onderwerpen. Wij nodigen inwoners dan ook van harte uit om mee te praten en denken. Wilt u zelf een onderwerp aan de orde stellen, dan graag even contact opnemen met de fractievoorzitter Tijmen Baas, tel. 06-34751203.